Ospravedlnenia, omyly a ľútosť

Ospravedlnenia, omyly a ľútosť

Excuses, misunderstanding and regret
Je mi ľúto., Mrzí ma to.
I'm sorry.
aɪm ˈsɒrɪ
Ospravedlňujem sa.
I apologize.
aɪ əˈpɒləˌdʒaɪz
Prepáčte.
Excuse me., I'm sorry.
ɪkˈskjuːz miːˌ aɪm ˈsɒrɪ
Prepáčte, že vás obťažujem.
I'm sorry to bother you.
aɪm ˈsɒrɪ tə ˈbɒðə juː
Nehnevajte sa, prosím.
Please don't be angry.
pliːz dəʊnt biː ˈæŋgrɪ
Upokojte sa.
Calm down, please.
kɑːm daʊnˌ pliːz
Hneváte sa na mňa?
Are you angry with me?
ɑː juː ˈæŋgrɪ wɪθ miː?
Ospravedlňte ma na chvíľu.
Excuse me for a moment.
ɪkˈskjuːz miː fɔː ə ˈməʊmənt
Chcem sa ospravedlniť (za...).
I want to apologize (for...).
aɪ wɒnt tə əˈpɒləˌdʒaɪz (fə)
Obávam sa, že nie.
I'm afraid not.
aɪm əˈfreɪd nɒt
Dúfam, že neruším.
I hope I am not disturbing you.
aɪ həʊp aɪ əm nɒt dɪˈstɜːbɪŋ juː
Prepáčte, že idem neskoro.
(I'm) sorry I'm late.
(aɪm) ˈsɒrɪ aɪm leɪt
Prepáčte, nerozumel som (dobre).
Sorry, I didn't understand (well).
ˈsɒrɪˌ aɪ ˈdɪdntˌʌndəˈstænd (wεl)
Prepáčte, potrebujem...
Excuse me, I need...
ɪkˈskjuːz miːˌ aɪ niːd
Nechcel som sa vás dotknúť.
I didn't mean to offend you.
aɪ ˈdɪdnt miːn tə əˈfεnd juː
To je (ale) škoda.
What a pity/shame!
wɒt ə ˈpɪtɪ/ʃeɪm!
To nič., To nevadí.
Never mind.
ˈnεvə maɪnd
Nič sa nestalo.
It's okay.
ɪtsˌəʊˈkeɪ
Bohužiaľ áno/nie.
I'm afraid so/not.
aɪm əˈfreɪd səʊ/nɒt
Nerobte si (s tým) starosti.
Don't worry (about it).
dəʊnt ˈwʌrɪ (əˈbaʊt ɪt)
Nedá sa nič robiť.
It can't be helped.
ɪt kɑːnt biː hεlpt
Už nemôžem (dlhšie) čakať.
I can't wait any longer.
aɪ kɑːnt weɪt ˈεnɪ lɒŋgə
Neviem to (iste).
I don't know it (for sure).
aɪ dəʊnt nəʊ ɪt (fə ʃʊə)
To musí byť omyl.
It must be a misunderstanding.
ɪt mʌst biː əˌmɪsʌndəˈstændɪŋ
To musí byť omyl. (pri telefonovaní)
You must have a wrong number.
juː mʌst hæv ə rɒŋ ˈnʌmbə
Pomýlil som sa.
I was mistaken.
aɪ wɒz mɪˈsteɪkən