Cyklistika

Cyklistika

Cycling
Chceli by sme si zabicyklovať.
We'd like to go biking.
wiːd laɪk tə gəʊ baɪkɪŋ
Organizujete cyklistické výlety?
Do you offer cycling trips?/(AmE) bike tours?
dʊ juː ˈɒfə ˈsaɪklɪŋ trɪps?/baɪk tʊəz?
Dajú sa tu požičať bicykle?
Is it possible to rent a bike here?
ɪz ɪt ˈpɒsɪbl tə rεnt ə baɪk hɪə?
Dá sa tu niekde kúpiť cyklistická mapa?
Can I buy a cycling map around here?
kən aɪ baɪ ə ˈsaɪklɪŋ mæp əˈraʊnd hɪə?
Sú tu v okolí nejaké cyklistické chodníky?
Are there any cycleways/(AmE) bikeways around here?
ɑː ðεə ˈεnɪ ˈsaɪklˌweɪz/ˈbaɪkˌweɪz əˈraʊnd hɪə?
Koľko je to míľ?
How many miles is it?
haʊ ˈmεnɪ maɪlz ɪz ɪt?
Nie som zvyknutý na dlhé trasy.
I'm not used to long bike rides.
aɪm nɒt juːzd tə lɒŋ baɪk raɪdz
Je na trase veľa strmých kopcov?
Are there many steep climbs?
ɑː ðεə ˈmεnɪ stiːp klaɪmz?
Je lepšie mať na túto trasu horský bicykel?
Is it better to have a mountain bike for this route?
ɪz ɪt ˈbεtə tə hæv ə ˈmaʊntɪn baɪk fə ðɪs ruːt?
Musím mať cyklistickú prilbu?
Do I have to wear a cycling helmet?
dʊ aɪ hæv tə wεə ə ˈsaɪklɪŋ ˈhεlmɪt?
Ako dlho ešte pôjdeme?
How long till we get there?
haʊ lɒŋ tɪl wiː gεt ðεə?
Už nevládzem, som unavený.
I can't go on, I'm tired.
aɪ kɑːnt gəʊ ɒnˌ aɪm ˈtaɪəd
Potrebujem si oddýchnuť.
I need a rest.
aɪ niːd ə rεst
Musíme zosadnúť a tlačiť/preniesť bicykle.
We have to get off and walk it/carry the bikes.
wiː hæv tə gεt ɒf ænd wɔːk ɪt/ˈkærɪ ðə baɪks
Dostal som defekt na prednom/zadnom kolese.
I have a flat front/rear tyre.
aɪ hæv ə flæt frʌnt/rɪə ˈtaɪə
Môžete mi opraviť defekt na kolese?
Can you fix my flat tyre?
kən juː fɪks maɪ flæt ˈtaɪə?
Môžem si požičať (vašu) pumpu?
Can I borrow your bike pump?
kən aɪ ˈbɒrəʊ jɔː baɪk pʌmp?
Mám niečo s prehadzovačkou.
Something is wrong with my derailleur.
ˈsʌmθɪŋ ɪz rɒŋ wɪθ maɪ dəˈreɪljə
Nemôžem prehadzovať rýchlosti.
I can't change speeds.
aɪ kɑːnt tʃeɪndʒ spiːdz
Musím si dať nižšie/vyššie sedadlo.
I need to lower/raise the seat.
aɪ niːd tə ˈləʊə/reɪz ðə siːt
Potrebujem vycentrovať predné koleso.
I need to true my front wheel.
aɪ niːd tə truː maɪ frʌnt wiːl
Prasklo mi brzdové lanko.
My brake cable snapped.
maɪ breɪk ˈkeɪbl snæpt
Môžete mi nastaviť brzdy?
Can you adjust my brakes?
kən juː əˈdʒʌst maɪ breɪks?
Spadol som z bicykla.
I fell off my bike.
aɪ fεl ɒf maɪ baɪk
Zrazilo ma auto.
I was hit by a car.
aɪ wɒz hɪt baɪ ə kɑː
Ukradli mi bicykel.
My bike has been stolen.
maɪ baɪk hæz bɪn ˈstəʊlən
bicykel
bicycle, bike
ˈbaɪsɪklˌ baɪk
horský bicykel
mountain bike, MTB
ˈmaʊntɪn baɪkˌˌεmtiːˈbiː
cestný bicykel
road bike
rəʊd baɪk
trekingový bicykel
trekking bike
trεkɪŋ baɪk
plášť
tyre
ˈtaɪə
duša
(inner) tube
(ˈɪnə) tjuːb
ventil
valve
vælv
ráfik
rim
rɪm
špice
spokes
spəʊks
imbusový kľúč
Allen key
ˈælən kiː
sedlo
seat
siːt
zadná prehadzovačka
rear derailleur
rɪə dəˈreɪljə
predná prehadzovačka
front derailleur
frʌnt dəˈreɪljə
prevodník
chainring
tʃeɪnrɪŋ
pumpa
pump
pʌmp
rám
frame
freɪm
reťaz
chain
tʃeɪn
(odpružená) vidlica
(suspension) fork
(səˈspεnʃən) fɔːk
riadidlá
handlebar
ˈhændlbɑː
radiaca páka
shift lever
ʃɪft ˈliːvə
brzdy
brakes
breɪks
brzdové klátiky
brake pads
breɪk pædz
blatník
mudguard
ˈmʌdˌgɑːd
nosič
carrier
ˈkærɪə
cyklistická fľaša
water bottle
ˈwɔːtə ˈbɒtl
cyklistická prilba
bicycle helmet
ˈbaɪsɪkl ˈhεlmɪt
lepiaca súprava
tire/tube repair kit
ˈtaɪə/tjuːb rɪˈpεə kɪt