Poďakovanie a spokojnosť

Poďakovanie a spokojnosť

Thanks, satisfaction
Vďaka!
Thanks!
θæŋks!
Veľmi pekne ďakujem.
Thank you very much., Many thanks.
θæŋk juː ˈvεrɪ mʌtʃˌ ˈmεnɪ θæŋks
Ďakujem za všetko.
Thank you for everything.
θæŋk juː fɔː ˈεvrɪˌθɪŋ
Cením si to.
I appreciate that.
aɪ əˈpriːʃɪˌeɪt ðæt
Niet za čo.
No problem, Don't mention it., (AmE) You're welcome.
nəʊ ˈprɒbləmˌ dəʊnt ˈmεnʃən ɪtˌ jʊə ˈwεlkəm
Prosím. (na poďakovanie)
No problem, Don't mention it., (AmE) You are welcome.
nəʊ ˈprɒbləmˌ dəʊnt ˈmεnʃən ɪtˌ juː ɑː ˈwεlkəm
Rado sa stalo.
My pleasure
maɪ ˈplεʒə
To je od vás milé.
That's nice of you.
ðæts naɪs əv juː
To ste nemuseli...
You shouldn't have...
juː ˈʃʊdnt hæv
Vopred ďakujem.
Thank you in advance.
θæŋk juː ɪn ədˈvɑːns
Páči sa nám tu.
We like it here.
wiː laɪk ɪt hɪə
Veľmi sa mi tu páčilo.
I liked it here very much.
aɪ laɪkt ɪt hɪə ˈvεrɪ mʌtʃ
Odporučíme vás našim známym.
We will recommend you to our friends.
wiː wɪlˌrεkəˈmεnd juː tə aʊə frεndz
Nie sme veľmi spokojní so (službami)...
We are not very satisfied with (the services)...
wiː ɑː nɒt ˈvεrɪ ˈsætɪsfaɪd wɪθ (ðə ˈsɜːvɪsɪz)
Naša izba sa nám nepáči.
We don't like our room.
wiː dəʊnt laɪk aʊə ruːm
Požadujeme zľavu.
We demand a discount.
wiː dɪˈmɑːnd ə ˈdɪskaʊnt
Chcem naspäť peniaze.
I want my money back., I want a refund.
aɪ wɒnt maɪ ˈmʌnɪ bækˌ aɪ wɒnt ə ˈriːˌfʌnd
Budeme sa sťažovať vedúcemu na...
We will have to complain to the manager about...
wiː wɪl hæv tə kəmˈpleɪn tə ðə ˈmænɪdʒə əˈbaʊt
Musím sa sťažovať.
I must complain.
aɪ mʌst kəmˈpleɪn
Ak to nedáte do poriadku, pôjdeme inam.
If you don't correct it, we will go elsewhere.
ɪf juː dəʊnt kəˈrεkt ɪtˌ wiː wɪl gəʊˌεlsˈwεə