Nesúhlas, odmietnutie

Nesúhlas, odmietnutie

Disagreement, refusal
Nie.
No., (hovor.) Nope.
nəʊˌ nəʊp
Nie, ďakujem.
No thanks.
nəʊ θæŋks
Určite nie.
Certainly not.
ˈsɜːtnlɪ nɒt
Ja nie.
Not me.
nɒt miː
Pre mňa nie.
Not for me.
nɒt fə miː
Ani nie.
Not really.
nɒt ˈrɪəlɪ
Nie tak celkom.
Not quite/exactly.
nɒt kwaɪt/ɪgˈzæktlɪ
Myslím, že nie.
I don't think so.
aɪ dəʊnt θɪŋk səʊ
Nemôžem s vami súhlasiť.
I can't agree with you.
aɪ kɑːnt əˈgriː wɪθ juː
To nie je pravda.
That is not true.
ðæt ɪz nɒt truː
Vôbec nie.
Not at all.
nɒt æt ɔːl
V žiadnom prípade.
No way!
nəʊ weɪ!
Nikdy!
Never!
ˈnεvə!
Ani zďaleka nie...
By no means...
baɪ nəʊ miːnz
Ani prinajmenšom.
Not in the least.
nɒt ɪn ðə liːst
Rozhodne nie.
Definitely not.
ˈdεfɪnɪtlɪ nɒt
No dovoľte!
I beg your pardon!
aɪ bεg jɔː ˈpɑːdn!
Čo si to dovoľujete?!
How dare you!
haʊ dεə juː!
Obávam sa, že nemáte pravdu.
I'm afraid you are wrong.
aɪm əˈfreɪd juː ɑː rɒŋ
Musíte sa mýliť.
You must be mistaken.
juː mʌst biː mɪˈsteɪkən
To musí byť omyl.
It must be a mistake.
ɪt mʌst biː ə mɪˈsteɪk
Bohužiaľ, nemôžem...
Unfortunately I can't...
ʌnˈfɔːtʃənɪtlɪ aɪ kɑːnt
Rád by som, ale...
I'd love to but...
aɪd lʌv tə bət
Radšej by som ne...
I'd rather not...
aɪd ˈrɑːðə nɒt
Musím odmietnuť.
I must decline.
aɪ mʌst dɪˈklaɪn
To nemôžem prijať.
I can't accept it.
aɪ kɑːnt əkˈsεpt ɪt
Možno nabudúce.
Perhaps next time.
pəˈhæps nεkst taɪm