Čas

Čas

Time
Budete mať (zajtra) čas?
Will you be free (tomorrow)?
wɪl juː biː friː (təˈmɒrəʊ)?
Kedy sa stretneme?
When shall we meet?
wεn ʃæl wiː miːt?
O koľkej tam budete?
What time will you be there?
wɒt taɪm wɪl juː biː ðεə?
Budem tam o pár minút.
I'll be there in a few minutes.
aɪl biː ðεə ɪn ə fjuː ˈmɪnɪts
Kedy sa vrátite?
When will you be back?
wεn wɪl juː biː bæk?
Hneď som späť.
I'll be right back.
aɪl biː raɪt bæk
Odchádzam o dve hodiny.
I'm leaving in two hours.
aɪm liːvɪŋ ɪn tuː aʊəz
Odišiel pred pol hodinou.
He left half an hour ago.
hɪ lεft hɑːf ən aʊə əˈgəʊ
Je dosť neskoro.
It is rather late.
ɪt ɪz ˈrɑːðə leɪt
Ešte je skoro.
It's still early.
ɪts stɪl ˈɜːlɪ
Musím to dokončiť do piatka.
I must finish it by Friday.
aɪ mʌst ˈfɪnɪʃ ɪt baɪ ˈfraɪdeɪ
Musí sa to zaplatiť do štrnástich dní od...
It must be paid within two weeks of...
ɪt mʌst biː peɪd wɪˈðɪn tuː wiːks əv
Stihneme to?
Will we make it in time?
wɪl wiː meɪk ɪt ɪn taɪm?
Nestihnem to načas.
I won't make it in time.
aɪ wəʊnt meɪk ɪt ɪn taɪm
Môžeme to odložiť?
Can we postpone it?
kən wiː pəʊstˈpəʊn ɪt?
Môžete prísť niekedy inokedy?
Can you come some other time?
kən juː kʌm sʌm ˈʌðə taɪm?
Dorazím zajtra ráno.
I will arrive tomorrow morning.
aɪ wɪl əˈraɪv təˈmɒrəʊ ˈmɔːnɪŋ
Pozajtra nebudem mať čas.
I won't have time the day after tomorrow.
aɪ wəʊnt hæv taɪm ðə deɪ ˈɑːftə təˈmɒrəʊ
Vlak odchádza zajtra ráno.
The train departs tomorrow morning.
ðə treɪn dɪˈpɑːts təˈmɒrəʊ ˈmɔːnɪŋ
Koľko máme času?
How much time do we have?
haʊ mʌtʃ taɪm dʊ wiː hæv?
Nemáme veľa času.
We don't have much time.
wiː dəʊnt hæv mʌtʃ taɪm
Musíme sa poponáhľať.
We must hurry.
wiː mʌst ˈhʌrɪ
Ponáhľam sa.
I'm in a hurry.
aɪm ɪn ə ˈhʌrɪ
Ako dlho to potrvá?
How long will it take?
haʊ lɒŋ wɪl ɪt teɪk?
Je najvyšší čas ísť.
It is high time to go.
ɪt ɪz haɪ taɪm tə gəʊ
Netreba sa ponáhľať.
There is no hurry.
ðεə ɪz nəʊ ˈhʌrɪ
Máme dosť času.
We have enough time.
wiː hæv ɪˈnʌf taɪm
Koľko máš rokov?
How old are you?
haʊ əʊld ɑː juː?