Rozmery a vlastnosti

Rozmery a vlastnosti

Sizes and qualities
Aké je to veľké?
What size is it?, How big is it?
wɒt saɪz ɪz ɪt?ˌ haʊ bɪg ɪz ɪt?
Koľko to má na šírku/dĺžku?
What is its width/length?
wɒt ɪz ɪts wɪdθ/lεŋθ?
Koľko to váži?
How much does it weigh?, What is its weight?
haʊ mʌtʃ dʌz ɪt weɪ?ˌ wɒt ɪz ɪts weɪt?
Je to príliš ťažké/veľké.
It's too heavy/large.
ɪts tuː ˈhεvɪ/lɑːdʒ
malý
small
smɔːl
veľký
big, large
bɪgˌ lɑːdʒ
krátky
short
ʃɔːt
dlhý
long
lɒŋ
hrubý
thick
θɪk
široký
broad
brɔːd
tenký
thin
θɪn
úzky
narrow, tight
ˈnærəʊˌ taɪt
vysoký
high, tall
haɪˌ tɔːl
nízky
low
ləʊ
hlboký
deep
diːp
plytký
shallow
ˈʃæləʊ
plochý
flat
flæt
okrúhly, guľatý
round
raʊnd
hranatý
square, angular
skwεəˌ ˈæŋgjʊlə
krivý
curved, crooked
kɜːvdˌ ˈkrʊkɪd
rovný
straight
streɪt
ľahký
light
laɪt
ťažký
heavy
ˈhεvɪ
objemný
bulky
ˈbʌlkɪ