Priania

Priania

Wishes
Na zdravie! (pri prípitku)
Cheers!, Chin chin!
tʃɪəz!ˌ tʃɪn tʃɪn!
Na zdravie! (pri kýchnutí)
Bless you!
blεs juː!
Gratulujem!, Blahoželám!
Congratulations!
kənˌgrætjʊˈleɪʃənz!
Veľa šťastia!
Good luck!
gʊd lʌk!
Príjemnú zábavu!
Enjoy (it)!
ɪnˈdʒɔɪ (ɪt)!
Dobre sa bavte!
Enjoy yourselves!, Have fun!
ɪnˈdʒɔɪ jɔːˈsεlvz!ˌ hæv fʌn!
Šťastnú cestu.
Have a safe journey., Bon voyage.
hæv ə seɪf ˈdʒɜːnɪˌ bɔ̃ vwajaʒ
Všetko najlepšie! (k narodeninám)
Happy birthday!
ˈhæpɪ ˈbɜːθˌdeɪ!
Úprimnú sústrasť.
My condolences.
maɪ kənˈdəʊlənsɪs
Veselú Veľkú noc!
Happy Easter!
ˈhæpɪ ˈiːstə!
Veselé Vianoce!
Merry Christmas!
ˈmεrɪ ˈkrɪsməs!
Šťastný Nový rok!
Happy New Year!
ˈhæpɪ njuː jɪə!
Ako dobre., Dobre máš.
Good for you!
gʊd fə juː!
Nech sa vám darí!
Good luck!
gʊd lʌk!
Držím vám palce.
I keep my fingers crossed.
aɪ kiːp maɪ ˈfɪŋgəz krɒst