Rodinné stretnutia

Rodinné stretnutia

Family gatherings
Ideme na svadbu.
We are going to a wedding.
wiː ɑː ˈgəʊɪŋ tə ə ˈwεdɪŋ
Kto má svadbu?
Who is getting married?
huː ɪz gεtɪŋ ˈmærɪd?
Koho si berie?
Who is he/she marrying?
huː ɪz hɪ/ʃɪ ˈmærɪɪŋ?
Bude to veľká svadba?
Is it going to be a big wedding?
ɪz ɪt ˈgəʊɪŋ tə biː ə bɪg ˈwεdɪŋ?
Mali pozvaných vyše sto hostí.
More than 100 wedding guests were invited.
mɔː ðæn wʌnˈhʌndrəd ˈwεdɪŋ gεsts wɜː ɪnˈvaɪtɪd
Za svedka mu šiel jeho najlepší kamarát.
His best friend acted as his best man.
hɪz bεst frεnd æktɪd əz hɪz bεst mæn
Je práve tehotná, čaká chlapčeka/dievčatko.
She is expecting a baby boy/girl.
ʃɪ ɪz ɪkˈspεktɪŋ ə ˈbeɪbɪ bɔɪ/gɜːl
V ktorom je mesiaci?
How far along is she?
haʊ fɑː əˈlɒŋ ɪz ʃɪ?
Je v piatom/šiestom/siedmom mesiaci.
She is five/six/seven months pregnant.
ʃɪ ɪz faɪv/sɪks/ˈsεvn mʌnθs ˈprεgnənt
Majú chlapčeka/dievčatko/dvojičky.
They have a boy/a girl/twins.
ðeɪ hæv ə bɔɪ/ə gɜːl/twɪnz
Pred mesiacom sme oslavovali krstiny nášho syna.
We celebrated the christening of our son one month ago.
wiː ˈsεlɪˌbreɪtɪd ðə ˈkrɪsnɪŋ əv aʊə sʌn wʌn mʌnθ əˈgəʊ
Je to celý otec.
He is the spitting image of his father.
hɪ ɪz ðə spɪtɪŋ ˈɪmɪdʒ əv hɪz ˈfɑːðə
Podobá sa na svoju mamu.
She takes after her mother.
ʃɪ teɪks ˈɑːftə hə ˈmʌðə
Za krstnú (mamu) mu išla moja sestra.
My sister was his godmother.
maɪ ˈsɪstə wɒz hɪz ˈgɒdˌmʌðə
Moji rodičia oslávia tento rok tridsiate výročie svadby.
My parents will celebrate their thirtieth wedding anniversary this year.
maɪ ˈpεərənts wɪl ˈsεlɪˌbreɪt ðεə ˈθɜːtɪəθ ˈwεdɪŋˌænɪˈvɜːsərɪ ðɪs jɪə
Babka v auguste oslávila sedemdesiate ôsme narodeniny.
My grandma celebrated her seventy-eighth birthday in August.
maɪ ˈgrænˌmɑː ˈsεlɪˌbreɪtɪd hə ˈsεvntɪeɪtθ ˈbɜːθˌdeɪ ɪn ˈɔːgəst
Zomrela v osemdesiatke.
She died at the age of eighty.
ʃɪ daɪd æt ðiː eɪdʒ əv ˈeɪtɪ
Môj otec, bohužiaľ, vlani zomrel.
Unfortunately my father died last year.
ʌnˈfɔːtʃənɪtlɪ maɪ ˈfɑːðə daɪd lɑːst jɪə
Na čo zomrel?
What did he die of?
wɒt dɪd hɪ daɪ əv?
Pohreb je budúci piatok o jedenástej.
The funeral is next Friday at eleven.
ðə ˈfjuːnərəl ɪz nεkst ˈfraɪdeɪ æt ɪˈlεvn
Prijmite moju (najhlbšiu) sústrasť.
Please accept my (deepest) condolences.
pliːz əkˈsεpt maɪ (diːpɪst) kənˈdəʊlənsɪs
svadba
wedding
ˈwεdɪŋ
narodenie
birth
bɜːθ
krst
christening, baptism
ˈkrɪsnɪŋˌ ˈbæpˌtɪzəm
narodeniny
birthday
ˈbɜːθˌdeɪ
výročie svadby
wedding anniversary
ˈwεdɪŋˌænɪˈvɜːsərɪ
pohreb
funeral
ˈfjuːnərəl