Pozvanie

Pozvanie

Invitation
Pozvi ju niekam!
Ask her out!
ɑːsk hə aʊt!
Máš zajtra dopoludnia/večer čas?
Are you free tomorrow morning/evening?
ɑː juː friː təˈmɒrəʊ ˈmɔːnɪŋ/ˈiːvnɪŋ?
Zajtra nemám nič v pláne.
I've got no plans for tomorrow.
aɪv gɒt nəʊ plænz fə təˈmɒrəʊ
Nechcel by si sa na chvíľu staviť?
Would you like to come around?
wʊd juː laɪk tə kʌm əˈraʊnd?
Príďte k nám dnes/zajtra na večeru.
Come to our place for dinner tonight/tomorrow!
kʌm tə aʊə pleɪs fə ˈdɪnə təˈnaɪt/təˈmɒrəʊ!
Môžeme sa stretnúť zajtra o piatej (popoludní)?
Can we meet tomorrow at 5 p.m.?
kən wiː miːt təˈmɒrəʊ æt faɪvˌpiːˈεm?
Môžem vás pozvať na obed/večeru?
Can I take you out for lunch/dinner?
kən aɪ teɪk juː aʊt fə lʌntʃ/ˈdɪnə?
Hodí sa vám to zajtra o tretej?
Would three p.m. tomorrow be okay for you?
wʊd θriːˌpiːˈεm təˈmɒrəʊ biːˌəʊˈkeɪ fə juː?
Budem vás čakať okolo šiestej.
I'll expect you (at) around six.
aɪl ɪkˈspεkt juː (æt) əˈraʊnd sɪks
Zastavím sa u teba okolo pol ôsmej.
I'll come by/drop by (at) around 7:30.
aɪl kʌm baɪ/drɒp baɪ (æt) əˈraʊnd ˈsεvn ˈθɜːtɪ
O desiatej som u vás.
I'll be at your place at ten.
aɪl biː æt jɔː pleɪs æt tεn
Ešte ti zavolám.
I'll call you again/later.
aɪl kɔːl juː əˈgεn/ˈleɪtə
Dám vám vedieť najneskôr zajtra.
I'll let you know tomorrow at the latest.
aɪl lεt juː nəʊ təˈmɒrəʊ æt ðə ˈleɪtɪst
Prijal naše pozvanie.
He accepted our invitation.
hɪ əkˈsεptɪd aʊəˌɪnvɪˈteɪʃən
Vďaka za pozvanie.
Thanks for the invitation.
θæŋks fə ðiːˌɪnvɪˈteɪʃən
Prídem veľmi rád.
I'll be glad to come.
aɪl biː glæd tə kʌm
Bohužiaľ, nebudeme môcť prísť.
Unfortunately, we won't be able to come.
ʌnˈfɔːtʃənɪtlɪˌ wiː wəʊnt biː ˈeɪbl tə kʌm
Niečo mi do toho prišlo.
Something has come up.
ˈsʌmθɪŋ hæz kʌm ʌp
Necháme to na inokedy.
I'll take a rain check on that.
aɪl teɪk ə reɪn tʃεk ɒn ðæt
Tak možno inokedy.
Well, perhaps another time.
wεlˌ pəˈhæps əˈnʌðə taɪm