Nakupovanie a platenie

Nakupovanie a platenie

Purchasing and paying

Výber tovaru

In the shop
Chcel by som ísť na nákup.
I'd like to do some shopping.
aɪd laɪk tə dʊ sʌm ˈʃɒpɪŋ
Potrebujem si kúpiť nové...
I need to buy a new...
aɪ niːd tə baɪ ə njuː
Kde môžem kúpiť...?
Where can I buy...?
wεə kən aɪ baɪ?
Kde je najbližší hypermarket?
Where is the nearest hypermarket?
wεə ɪz ðə nɪərɪst ˈhaɪpəˌmɑːkɪt?
Je tu niekde nablízku obchodný dom?
Is there a department store near here?
ɪz ðεə ə dɪˈpɑːtmənt stɔː nɪə hɪə?
Máte...?
Do you have...?
dʊ juː hæv?
Kde nájdem...?
Where can I find...?
wεə kən aɪ faɪnd?
Hľadám...
I'm looking for...
aɪm lʊkɪŋ fə
Máte nejaké zľavy?
Do you have any discounts?
dʊ juː hæv ˈεnɪ ˈdɪskaʊnts?
Vzťahuje sa zľava aj na toto?
Is this one reduced too?
ɪz ðɪs wʌn rɪˈdjuːst tuː?
Môžete mi ukázať, ako to funguje?
Can you show me how it works?
kən juː ʃəʊ miː haʊ ɪt wɜːks?
Môžem sa na to pozrieť?
Can I have a look?
kən aɪ hæv ə lʊk?
Aký je rozdiel medzi týmito dvomi?
What is the difference between these two?
wɒt ɪz ðə ˈdɪfərəns bɪˈtwiːn ðiːz tuː?
Ktorý by ste mi odporúčali?
Which one do you recommend?
wɪtʃ wʌn dʊ juːˌrεkəˈmεnd?
Vezmem si to.
I'll take it.
aɪl teɪk ɪt
Sú v tom (aj) batérie?
Does it come with batteries?
dʌz ɪt kʌm wɪθ ˈbætəriːz?
Môžete mi to zabaliť?
Can you wrap it up for me?
kən juː ræp ɪt ʌp fə miː?
Môžete mi na to dať tašku?
Can I have a bag for it?
kən aɪ hæv ə bæg fɔː ɪt?
Cena nesedí.
The price does not correspond.
ðə praɪs dʌz nɒtˌkɒrɪˈspɒnd
Bola tam cenovka so zľavou.
There was a discount label.
ðεə wɒz ə ˈdɪskaʊnt ˈleɪbl
Je na to záruka?
Does it come with a guarantee/warranty?
dʌz ɪt kʌm wɪθ əˌgærənˈtiː/ˈwɒrəntɪ?
Poskytujete záruku vrátenia peňazí?
Do you offer a money back guarantee?
dʊ juː ˈɒfə ə ˈmʌnɪ bækˌgærənˈtiː?
Aká dlhá je záruka?
How long is the warranty period?
haʊ lɒŋ ɪz ðə ˈwɒrəntɪ ˈpɪərɪəd?
Vzťahuje sa záruka aj na...?
Does the warranty cover... too?
dʌz ðə ˈwɒrəntɪ ˈkʌvə... tuː?
Ako/Kde môžem uplatniť záruku?
How/Where can I claim warranty?
haʊ/wεə kən aɪ kleɪm ˈwɒrəntɪ?

Reklamácia

Filing a complaint
Chcem reklamovať tento tovar.
I want to complain about this product.
aɪ wɒnt tə kəmˈpleɪn əˈbaʊt ðɪs ˈprɒdʌkt
Kúpil som to u vás pred 2 dňami.
I bought it here 2 days ago.
aɪ bɔːt ɪt hɪə tuː deɪz əˈgəʊ
Prestalo to fungovať.
It stopped working.
ɪt stɒpt ˈwɜːkɪŋ
Nič som s tým nerobil.
I didn't do anything with it.
aɪ ˈdɪdnt dʊ ˈεnɪˌθɪŋ wɪθ ɪt
Len som to chcel zapnúť.
I just tried to turn it on.
aɪ dʒʌst traɪd tə tɜːn ɪt ɒn
Postupoval som podľa návodu.
I followed the manual.
aɪ ˈfɒləʊd ðə ˈmænjʊəl
V škatuli nebol žiadny návod/manuál.
There was no manual in the box.
ðεə wɒz nəʊ ˈmænjʊəl ɪn ðə bɒks
Zdá sa, že v tom balení niečo chýba.
Something seems to be missing in the box.
ˈsʌmθɪŋ siːms tə biː ˈmɪsɪŋ ɪn ðə bɒks
Je to skazené.
It is bad/spoiled.
ɪt ɪz bæd/spɔɪld
Švy sa párajú.
It is coming apart at the seams.
ɪt ɪz ˈkʌmɪŋ əˈpɑːt æt ðə siːms
Mal som to na sebe len raz.
I only wore it once.
aɪ ˈəʊnlɪ wɔː ɪt wʌns
Tu je účet/účtenka.
Here is the receipt.
hɪə ɪz ðə rɪˈsiːt
Ako dlho potrvá vybavenie reklamácie?
How long will it take to handle my complaint?
haʊ lɒŋ wɪl ɪt teɪk tə ˈhændl maɪ kəmˈpleɪnt?
Môžete mi potom dať vedieť e-mailom/SMS-kou?
Can you let me know by e-mail/SMS then?
kən juː lεt miː nəʊ baɪ iːmeɪl/ˌεsεmˈεs ðεn?
Vašu/Moju reklamáciu uznali.
Your/My complaint was admitted.
jɔː/maɪ kəmˈpleɪnt wɒz ədˈmɪtɪd
Vaša reklamácia bola zamietnutá.
Your complaint was rejected.
jɔː kəmˈpleɪnt wɒz rɪˈdʒεktɪd
Prečo moju reklamáciu zamietli?
Why was my complaint rejected?
waɪ wɒz maɪ kəmˈpleɪnt rɪˈdʒεktɪd?
Môžete mi to vymeniť?
Can you change it for me?
kən juː tʃeɪndʒ ɪt fə miː?
Žiadam vrátenie peňazí.
I require a refund.
aɪ rɪˈkwaɪə ə ˈriːˌfʌnd
Zavolajte mi vedúceho.
Call me the supervisor.
kɔːl miː ðə ˈsuːpəˌvaɪzə