Lúčenie

Lúčenie

Saying goodbye
Dovidenia.
Goodbye.
ˌgʊdˈbaɪ
Do skorého videnia.
See you soon.
siː juː suːn
Ahoj!
Bye!, Cheerio!
baɪ!ˌˌtʃɪərɪˈəʊ!
Maj sa (pekne)!
Take care!
teɪk kεə!
Tak zatiaľ.
See you., Bye for now.
siː juːˌ baɪ fə naʊ
Dovi zajtra.
See you tomorrow.
siː juː təˈmɒrəʊ
Zbohom.
Farewell.
ˌfεəˈwεl
Pozdravujte ich odo mňa.
Give them my regards., Say hi to them for me.
gɪv ðəm maɪ rɪˈgɑːdzˌ seɪ haɪ tə ðəm fə miː
Prepáčte, ponáhľam sa.
Sorry, I'm in a hurry.
ˈsɒrɪˌ aɪm ɪn ə ˈhʌrɪ
Musím (už) ísť.
I have to go now., I've got to go.
aɪ hæv tə gəʊ naʊˌ aɪv gɒt tə gəʊ
Nemám čas.
I have no time.
aɪ hæv nəʊ taɪm
Uvidíme sa zajtra na...
See you tomorrow at...
siː juː təˈmɒrəʊ æt
Ozvi sa niekedy.
Let me hear from you!
lεt miː hɪə frɒm juː!
Zavolám ti.
I will call you.
aɪ wɪl kɔːl juː