Lyžovanie

Lyžovanie

Skiing
Chceli by sme si zalyžovať.
We'd like to go skiing.
wiːd laɪk tə gəʊ skiːɪŋ
Je tu niekde požičovňa lyží?
Is there a ski rental here?
ɪz ðεə ə skiː ˈrεntl hɪə?
Rád by som si požičal dvoje lyží.
I'd like to rent two pairs of skis.
aɪd laɪk tə rεnt tuː pεəz əv skiːs
Potrebujem dlhšie/kratšie (lyže).
I need some longer/shorter ones.
aɪ niːd sʌm lɒŋgə/ʃɔːtə wʌnz
Niečo pre začiatočníkov/pokročilých.
Something for beginners/advanced skiers.
ˈsʌmθɪŋ fə bɪˈgɪnəz/ədˈvɑːnst ˈskiːəz
Máte aj detské lyže?
Do you also have baby skis?
dʊ juː ˈɔːlsəʊ hæv ˈbeɪbɪ skiːs?
Tieto majú poškrabané sklznice.
These have scratched bases.
ðiːz hæv skrætʃt ˈbeɪsɪz
Tie lyžiarky sú mi malé/veľké.
The ski boots are too tight/big for me.
ðə skiː buːts ɑː tuː taɪt/bɪg fə miː
Musíme mať aj (lyžiarske) helmy?
Do we have to wear (ski) helmets too?
dʊ wiː hæv tə wεə (skiː) ˈhεlmɪts tuː?
Dokedy máme lyže vrátiť?
By when should we return the skis?
baɪ wεn ʃʊd wiː rɪˈtɜːn ðə skiːs?
Hľadám skiservis.
I'm looking for a ski service.
aɪm lʊkɪŋ fɔː ə skiː ˈsɜːvɪs
Mám asi zle nastavené viazanie.
I guess my ski binding is not adjusted properly.
aɪ gεs maɪ skiː ˈbaɪndɪŋ ɪz nɒt əˈdʒʌstɪd ˈprɒpəlɪ
Mohli by ste mi ho nastaviť?
Could you adjust it for me?
kʊd juː əˈdʒʌst ɪt fə miː?
Potrebujem nabrúsiť hrany.
I need to sharpen my ski edges.
aɪ niːd tə ˈʃɑːpn maɪ skiː εdʒɪz
Požičali by ste mi, prosím, vosk?
Could you lend me some wax?
kʊd juː lεnd miː sʌm wæks?
Sú tu aj zjazdovky pre začiatočníkov?
Are there also ski runs for beginners here?
ɑː ðεə ˈɔːlsəʊ skiː rʌnz fə bɪˈgɪnəz hɪə?
Ktorú zjazdovku odporúčate pre pokročilých?
Which piste do you recommend for advanced skiers?
wɪtʃ piːst dʊ juːˌrεkəˈmεnd fɔː ədˈvɑːnst ˈskiːəz?
Ktorá zjazdovka je najdlhšia?
Which piste is the longest?
wɪtʃ piːst ɪz ðə lɒŋgɪst?
Je tam dosť snehu?
Is there enough snow?
ɪz ðεə ɪˈnʌf snəʊ?
Koľko stojí denná/týždenná permanentka na vlek?
How much is a one-day/seven-day ski pass?
haʊ mʌtʃ ɪz ə wʌndeɪ/ˈsεvndeɪ skiː pɑːs?
Platí skipas pre všetky tieto zjazdovky?
Is the ski pass valid for all of these pistes?
ɪz ðə skiː pɑːs ˈvælɪd fə ɔːl əv ðiːz piːstɪs?
Kde je ďalší najbližší vlek?
Where is the next nearest ski lift?
wεə ɪz ðə nεkst nɪərɪst skiː lɪft?
Ako sa dostaneme k (lyžiarskemu) vleku?
How can we get to the ski lift?
haʊ kən wiː gεt tə ðə skiː lɪft?
Koľko stojí jedna jazda?
How much is one ride?
haʊ mʌtʃ ɪz wʌn raɪd?
Vlek (je) mimo prevádzky.
Ski lift (is) out of order.
skiː lɪft (ɪz) aʊt əv ˈɔːdə
Opatrne, sneh je namrznutý.
Caution, the snow is icy.
ˈkɔːʃənˌ ðə snəʊ ɪz ˈaɪsɪ
Hrozí tu nebezpečenstvo lavíny?
Is there avalanche danger here?
ɪz ðεə ˈævəˌlɑːntʃ ˈdeɪndʒə hɪə?
Kamaráta zasypala lavína.
My friend has been hit by an avalanche.
maɪ frεnd hæz bɪn hɪt baɪ ən ˈævəˌlɑːntʃ
Kam si môžeme dať lyže?
Where can we leave our skis?
wεə kən wiː liːv aʊə skiːs?
Môžeme si tu požičať snežný skúter?
Can we rent a snowmobile here?
kən wiː rεnt ə ˈsnəʊməˌbiːl hɪə?
zjazdové lyžovanie
downhill skiing
ˈdaʊnˈhɪl skiːɪŋ
bežecké lyžovanie
cross-country skiing
ˈkrɒsˌkʌntrɪ skiːɪŋ
skoky na lyžiach
ski jumping
skiː dʒʌmpɪŋ
akrobatické lyžovanie
acrobatic skiing
ˌækrəˈbætɪk skiːɪŋ
jazda na bubnoch
mogul skiing
ˈməʊgl skiːɪŋ
lyže
skis
skiːs
bežky
cross-country skis
ˈkrɒsˌkʌntrɪ skiːs
zjazdovky (lyže)
downhill skis
ˈdaʊnˈhɪl skiːs
snoubord
snowboard
ˈsnəʊˌbɔːd
lyžiarske topánky
ski boots
skiː buːts
viazanie
binding
ˈbaɪndɪŋ
šponovky
ski-pants
skiːpænts
sedačková lanovka
chairlift
ˈtʃεəˌlɪft
kabínková lanovka
cable car
ˈkeɪbl kɑː
lyžiarsky vlek
ski lift
skiː lɪft
kotva
T-bar lift
tiːbɑː lɪft
poma
J-bar lift
ˈdʒeɪˌbɑː lɪft
lyžiarsky vosk
ski wax
skiː wæks
ťažký sneh
heavy snow
ˈhεvɪ snəʊ
prašan
powder snow
ˈpaʊdə snəʊ
zľadovatený sneh
icy snow, snow-ice
ˈaɪsɪ snəʊˌ snəʊaɪs
umelý sneh
artificial snow
ˌɑːtɪˈfɪʃəl snəʊ
snehové delo
snow gun
snəʊ gʌn
(umelé) zasnežovanie
snowmaking
ˈsnəʊˌmeɪkɪŋ
zjazdovka
(ski) piste
(skiː) piːst
skipas
ski pass
skiː pɑːs
denný skipas
one-day pass
wʌndeɪ pɑːs
týždenný skipas
week pass
wiːk pɑːs
Mountain Rescue
Horská služba
No skiing
Zákaz lyžovania
Avalanche danger
Nebezpečenstvo lavín
Piste closed
Zjazdovka je uzatvorená
No skiing off piste., Keep to the piste.
Zákaz lyžovania mimo zjazdovky.