Pasová a colná kontrola

Pasová a colná kontrola

Passport and customs control
Štátna hranica
(State) border
(steɪt) ˈbɔːdə
Kedy budeme na hraniciach?
When are we going to cross the border?
wεn ɑː wiː ˈgəʊɪŋ tə krɒs ðə ˈbɔːdə?
Pasová kontrola
Passport control/check
ˈpɑːspɔːt kənˈtrəʊl/tʃεk
Colná kontrola
Customs control
ˈkʌstəmz kənˈtrəʊl
Máte niečo na preclenie?
Do you have anything to declare?
dʊ juː hæv ˈεnɪˌθɪŋ tə dɪˈklεə?
Nemám nič na preclenie.
I have nothing to declare.
aɪ hæv ˈnʌθɪŋ tə dɪˈklεə
Nič také nemám.
I have nothing like that.
aɪ hæv ˈnʌθɪŋ laɪk ðæt
Môžem vidieť váš pas?
Can I see your passport?
kən aɪ siː jɔː ˈpɑːspɔːt?
Ste tu služobne alebo súkromne?
Are you here on business or for pleasure?
ɑː juː hɪə ɒn ˈbɪznɪs ɔː fə ˈplεʒə?
Som tu súkromne/ako turista.
I am here for pleasure/as a tourist.
aɪ əm hɪə fə ˈplεʒə/əz ə ˈtʊərɪst
Som tu služobne.
I'm here on business.
aɪm hɪə ɒn ˈbɪznɪs
Idem navštíviť priateľov/príbuzných.
I'm going to visit my friends/relatives.
aɪm ˈgəʊɪŋ tə ˈvɪzɪt maɪ frεndz/ˈrεlətɪvz
Otvoríte, prosím, svoju batožinu?
Can you open your luggage please?
kən juː ˈəʊpn jɔː ˈlʌgɪdʒ pliːz?
Mám len tento kufor.
I only have this suitcase.
aɪ ˈəʊnlɪ hæv ðɪs ˈsjuːtˌkeɪs
To sú len moje osobné veci.
These are only my personal belongings.
ðiːz ɑː ˈəʊnlɪ maɪ ˈpɜːsənl bɪˈlɒŋɪŋz
Niečo nie je v poriadku?
Is anything wrong?
ɪz ˈεnɪˌθɪŋ rɒŋ?
To nie je moja batožina.
This isn't my luggage.
ðɪs ˈɪznt maɪ ˈlʌgɪdʒ
Toto nie je moje!
This isn't mine!
ðɪs ˈɪznt maɪn!
Netuším, ako sa to tam dostalo.
I have no idea how it got there.
aɪ hæv nəʊ aɪˈdɪə haʊ ɪt gɒt ðεə
Nevedel som, že sa to nesmie.
I didn't know it's not allowed.
aɪ ˈdɪdnt nəʊ ɪts nɒt əˈlaʊd
Musím vyplniť colné vyhlásenie?
Do I have to fill out a customs declaration?
dʊ aɪ hæv tə fɪl aʊt ə ˈkʌstəmzˌdεkləˈreɪʃən?
Musím za to platiť clo?
Must I pay duty for it?
mʌst aɪ peɪ ˈdjuːtɪ fɔː ɪt?
Len prechádzame do...
We are only passing through to...
wiː ɑː ˈəʊnlɪ ˈpɑːsɪŋ θruː tə
Zdržíme sa 5/7 dní.
We're going to stay for five/seven days.
wɪə ˈgəʊɪŋ tə steɪ fə faɪv/ˈsεvn deɪz
Ako dlho ešte musím čakať?
How much longer must I wait?
haʊ mʌtʃ lɒŋgə mʌst aɪ weɪt?
Už nemôžem dlhšie čakať.
I can't wait any longer.
aɪ kɑːnt weɪt ˈεnɪ lɒŋgə
Môžem ísť?
May I go?
meɪ aɪ gəʊ?