Ideme na hokej

Ideme na hokej

Going to the hockey game
Nechceš ísť na hokej?
Feel like going to the hockey game?
fiːl laɪk ˈgəʊɪŋ tə ðə ˈhɒkɪ geɪm?
Máš lístky?
Do you have tickets?
dʊ juː hæv ˈtɪkɪts?
Mal si ich kúpiť v predpredaji.
You should have bought them in advance.
juː ʃʊd hæv bɔːt ðəm ɪn ədˈvɑːns
Kúpime si ich na štadióne.
We'll buy them at the gate.
wiːl baɪ ðəm æt ðə geɪt
Ako sa dostaneme k zimnému štadiónu?
How do we get to the arena?
haʊ dʊ wiː gεt tə ðiː əˈriːnə?
Kto hrá dnes večer?
What teams are playing tonight?
wɒt tiːmz ɑː pleɪŋ təˈnaɪt?
Komu fandíš?
Who do you root for?
huː dʊ juː ruːt fə?
Budem fandiť hosťujúcemu tímu.
I will be rooting for the visiting team.
aɪ wɪl biː ruːtɪŋ fə ðə ˈvɪzɪtɪŋ tiːm
Dúfam, že nebude vypredané.
I hope the game won't be sold out.
aɪ həʊp ðə geɪm wəʊnt biː səʊld aʊt
Dajte mi dva lístky za bránu.
Two tickets behind the goal please.
tuː ˈtɪkɪts bɪˈhaɪnd ðə gəʊl pliːz
Zápas sa začína o päť minút.
The game is starting in five minutes.
ðə geɪm ɪz stɑːtɪŋ ɪn faɪv ˈmɪnɪts
Zápas sa už začal.
The game is under way.
ðə geɪm ɪz ˈʌndə weɪ
Aký je stav?
What's the score?
wɒts ðə skɔː?
Kto vedie?
Who's leading?
huːz liːdɪŋ?
Zatiaľ nepadol žiaden gól.
There's been no goals so far.
ðεəz bɪn nəʊ gəʊlz səʊ fɑː
Práve sme dostali gól.
They just scored on us.
ðeɪ dʒʌst skɔːd ɒn əs
Kto dal gól?
Who scored?
huː skɔːd?
Po prvej tretine prehrávame o dva góly.
We're down by two goals after the first period.
wɪə daʊn baɪ tuː gəʊlz ˈɑːftə ðə fɜːst ˈpɪərɪəd
To bol skvelý zákrok!
What a save!
wɒt ə seɪv!
Cez prestávku si môžeme dať pivo.
We could have some beer during the intermission.
wiː kʊd hæv sʌm bɪə ˈdjʊərɪŋ ðiːˌɪntəˈmɪʃən
Dali sme gól v oslabení.
We scored a shorthanded goal.
wiː skɔːd ə ˈʃɔːtˌhændɪd gəʊl
Musíme viac povzbudzovať.
We should cheer more.
wiː ʃʊd tʃɪə mɔː
Rangers, do toho!
Let's go Rangers let's go!
lεts gəʊ ˈreɪndʒəz lεts gəʊ!
Poďme!, To je ono!
Come on!, Attaboy!
kʌm ɒn!ˌ ˈætəˌbɔɪ!
Strieľaj!
Shoot!
ʃuːt!
Tak sme zasa prehrali.
Well, we lost again.
wεlˌ wiː lɒst əˈgεn
Nebol to veľmi zaujímavý zápas.
It wasn't an exciting game.
ɪt ˈwɒznt ən ɪkˈsaɪtɪŋ geɪm
ľadový hokej
ice hockey, (AmE) hockey
aɪs ˈhɒkɪˌ ˈhɒkɪ
(zimný) štadión
(ice) arena
(aɪs) əˈriːnə
klzisko
ice rink
aɪs rɪŋk
mantinel
boards
bɔːdz
brána
goal, net
gəʊlˌ nεt
bránkovisko
crease
kriːs
striedačka
(player's) bench
(ˈpleɪəz) bεntʃ
trestná lavica
penalty box
ˈpεnltɪ bɒks
hokejka
hockey stick
ˈhɒkɪ stɪk
puk
puck
pʌk
dres
uniform, jersey
ˈjuːnɪˌfɔːmˌ ˈdʒɜːzɪ
gól
goal
gəʊl
faul
foul
faʊl
vhadzovanie
face-off
feɪsɒf
remíza
tie
taɪ
tretina
period
ˈpɪərɪəd
prestávka
intermission
ˌɪntəˈmɪʃən
rolba (na ľad)
Zamboni
ˈzæmbəʊnɪ