Rybárčenie

Rybárčenie

Fishing
Kde si tu môžem zarybárčiť?
Where can I do some fishing around here?
wεə kən aɪ dʊ sʌm ˈfɪʃɪŋ əˈraʊnd hɪə?
Môže sa tu rybárčiť (bez povolenia)?
Can I fish here (without a permit)?
kən aɪ fɪʃ hɪə (wɪˈðaʊt ə ˈpɜːmɪt)?
Potrebujem povolenie na chytanie rýb?
Do I need a permit to fish?
dʊ aɪ niːd ə ˈpɜːmɪt tə fɪʃ?
Môžem si tu kúpiť rybársky lístok?
Can I purchase a fishing permit/(AmE) license here?
kən aɪ ˈpɜːtʃɪs ə ˈfɪʃɪŋ ˈpɜːmɪt/ˈlaɪsəns hɪə?
Koľko stojí povolenie na týždeň?
How much is a seven-day fishing permit?
haʊ mʌtʃ ɪz ə ˈsεvndeɪ ˈfɪʃɪŋ ˈpɜːmɪt?
Dá sa tu požičať/kúpiť rybárske náčinie?
Can I rent/buy some fishing tackle here?
kən aɪ rεnt/baɪ sʌm ˈfɪʃɪŋ ˈtækl hɪə?
Chcel by som si zachytať z loďky.
I'd like to go boat fishing.
aɪd laɪk tə gəʊ bəʊt ˈfɪʃɪŋ
Môžem si tu na jeden deň prenajať čln?
Could I rent a boat for a day?
kʊd aɪ rεnt ə bəʊt fɔː ə deɪ?
Na koľko udíc súčasne môžem chytať?
How many fishing rods can I use at the same time?
haʊ ˈmεnɪ ˈfɪʃɪŋ rɒdz kən aɪ juːz æt ðə seɪm taɪm?
Začala už pstruhová sezóna?
Has the trout season begun yet?
hæz ðə traʊt ˈsiːzn bɪˈgʌn jεt?
Dnes sa chystám na lipne.
I'm about to fish for grayling today.
aɪm əˈbaʊt tə fɪʃ fə ˈgreɪlɪŋ təˈdeɪ
Kde je najlepšie miesto na chytanie rýb?
Where's the best place to fish?
wεəz ðə bεst pleɪs tə fɪʃ?
Čo je najlepšia návnada na sumce?
What's the best bait for catfish?
wɒts ðə bεst beɪt fə ˈkætˌfɪʃ?
Aký vlasec mám použiť na lososy?
What fishing line should I use for salmon?
wɒt ˈfɪʃɪŋ laɪn ʃʊd aɪ juːz fə ˈsæmən?
Berú?
Any bite?, Do they bite?
ˈεnɪ baɪt?ˌ dʊ ðeɪ baɪt?
Zatiaľ žiadna (ryba) nezabrala.
No fish has taken the bait so far.
nəʊ fɪʃ hæz ˈteɪkən ðə beɪt səʊ fɑː
Chytil si niečo?
Have you caught anything?
hæv juː kɔːt ˈεnɪˌθɪŋ?
Chytil som riadny kus.
I landed a big one.
aɪ ˈlændɪd ə bɪg wʌn
Nemôžem vytiahnuť háčik.
I can't take the hook out.
aɪ kɑːnt teɪk ðə hʊk aʊt
Ryba mi roztrhla vlasec.
The fish broke my line.
ðə fɪʃ brəʊk maɪ laɪn
Púšťaš ryby späť do vody?
Do you release fish back into the water?
dʊ juː rɪˈliːs fɪʃ bæk ˈɪntə ðə ˈwɔːtə?
Púšťam len ryby s nedostatočnou lovnou mierou.
I release only undersized fish.
aɪ rɪˈliːs ˈəʊnlɪˌʌndəˈsaɪzd fɪʃ
Môžem si úlovok nechať?
Can I keep my catch?
kən aɪ kiːp maɪ kætʃ?
Môžete ma odfotiť s tou rybou?
Can you take a picture of me with the fish?
kən juː teɪk ə ˈpɪktʃə əv miː wɪθ ðə fɪʃ?
Chcem si dať tú rybu vypreparovať.
I'd like to have the fish mounted.
aɪd laɪk tə hæv ðə fɪʃ ˈmaʊntɪd
lov na udicu
angling
ˈæŋglɪŋ
rybárčenie na mori
sea fishing
siː ˈfɪʃɪŋ
muškárenie
fly-fishing
flaɪˈfɪʃɪŋ
udica
(fishing) rod
(ˈfɪʃɪŋ) rɒd
navijak
reel
riːl
(rybársky) vlasec
(fishing) line
(ˈfɪʃɪŋ) laɪn
(rybársky) háčik
(fishing) hook
(ˈfɪʃɪŋ) hʊk
plaváčik
float, cork
fləʊtˌ kɔːk
olovko
sinker, plummet
ˈsɪŋkəˌ ˈplʌmɪt
návnada
bait, lure
beɪtˌ lʊə
muška
fly
flaɪ
čereň
drop net
drɒp nεt
podberák
landing net
ˈlændɪŋ nεt
rybárske gumáky
waders
ˈweɪdəz