Nehoda

Nehoda

Accident
Mali sme nehodu.
We('ve) had an accident.
wiː(v) hæd ən ˈæksɪdənt
Zavolajte políciu/sanitku.
Call the police/ambulance.
kɔːl ðə pəˈliːs/ˈæmbjʊləns
Máme tu jedného zraneného.
We have one injured person here.
wiː hæv wʌn ˈɪndʒəd ˈpɜːsn hɪə
Asi mám zlomenú ruku/nohu.
I have probably broken my arm/leg.
aɪ hæv ˈprɒbəblɪ ˈbrəʊkən maɪ ɑːm/lεg
Nemôžem hýbať nohami.
I can't move my legs.
aɪ kɑːnt muːv maɪ lεgz
Zrazil som cyklistu/chodca.
I hit a biker/pedestrian.
aɪ hɪt ə ˈbaɪkə/pɪˈdεstrɪən
Nevidel som ho.
I didn't see him.
aɪ ˈdɪdnt siː hɪm
Zrazu sa vynoril spoza auta.
He emerged suddenly from behind a car.
hɪ ɪˈmɜːdʒd ˈsʌdnlɪ frɒm bɪˈhaɪnd ə kɑː
Vbehol mi pred/pod auto.
He ran in front of my car.
hɪ ræn ɪn frʌnt əv maɪ kɑː
Išiel na červenú.
He ran a red light., He went through a red light.
hɪ ræn ə rεd laɪtˌ hɪ wεnt θruː ə rεd laɪt
Nie, nepil som. (alkohol)
No, I haven't been drinking.
nəʊˌ aɪ ˈhævnt bɪn drɪŋkɪŋ
Ukradli mi/nám auto.
My/Our car has been stolen.
maɪ/aʊə kɑː hæz bɪn ˈstəʊlən
Dostal som papuču.
My car has been clamped.
maɪ kɑː hæz bɪn klæmpd
Odtiahli mi auto.
My car has been towed (away).
maɪ kɑː hæz bɪn təʊd (əˈweɪ)
Zabuchol som si kľúče v aute.
I locked my (car) keys in the car.
aɪ lɒkt maɪ (kɑː) kiːz ɪn ðə kɑː
Uviazli sme v zápche.
We got stuck in a traffic jam.
wiː gɒt stʌk ɪn ə ˈtræfɪk dʒæm
Mal som defekt.
I have (got) a (BrE) puncture./(AmE) flat tire.
aɪ hæv (gɒt) ə ˈpʌŋktʃə/flæt ˈtaɪə
Zišiel som z cesty.
My car went off the road.
maɪ kɑː wεnt ɒf ðə rəʊd
Zapadol som do bahna/do snehu.
My car got stuck in mud/in snow.
maɪ kɑː gɒt stʌk ɪn mʌd/ɪn snəʊ
Vbehlo mi do cesty zviera.
An animal ran in front of my car.
ən ˈænɪməl ræn ɪn frʌnt əv maɪ kɑː
Musel som prudko zabrzdiť.
I had to brake suddenly.
aɪ hæd tə breɪk ˈsʌdnlɪ
Vodič za mnou do mňa narazil.
The driver behind me rear-ended me.
ðə ˈdraɪvə bɪˈhaɪnd miː rɪəεndɪd miː
Vodič predo mnou náhle zabočil/odbočil.
The driver in front of me suddenly turned (off).
ðə ˈdraɪvə ɪn frʌnt əv miː ˈsʌdnlɪ tɜːnd (ɒf)
Zlyhali mi brzdy.
My brakes failed.
maɪ breɪks feɪld
Mal som prednosť (v jazde).
I had the right of way.
aɪ hæd ðə raɪt əv weɪ
Iný vodič ma vytlačil z cesty.
Another driver ran me off the road.
əˈnʌðə ˈdraɪvə ræn miː ɒf ðə rəʊd
Vodič, ktorý nehodu spôsobil, ušiel.
The driver at fault drove away.
ðə ˈdraɪvə æt fɔːlt drəʊv əˈweɪ