Súhlas

Súhlas

Agreement
Áno.
Yes.
jεs
Hej.
Yep., Yup.
jεpˌ jʌp
Iste., Prirodzene.
Sure.
ʃʊə
Samozrejme.
Of course.
əv kɔːs
Určite.
Certainly.
ˈsɜːtnlɪ
S radosťou.
With pleasure.
wɪθ ˈplεʒə
Výborne!
Great!
greɪt!
Dobre.
All right., OK.
ɔːl raɪtˌˌəʊˈkeɪ
Súhlasím (s vami).
I agree (with you).
aɪ əˈgriː (wɪθ juː)
Som za.
I'm game.
aɪm geɪm
Nepochybne.
No doubt (about it).
nəʊ daʊt (əˈbaʊt ɪt)
Prirodzene.
Naturally.
ˈnætʃrəlɪ
Prečo nie?
Why not?
waɪ nɒt?
Myslím, že áno.
I think so.
aɪ θɪŋk səʊ
Dúfam, že áno.
I hope so.
aɪ həʊp səʊ
To som rád/rada.
I'm glad about it.
aɪm glæd əˈbaʊt ɪt
Máte pravdu.
You are right.
juː ɑː raɪt
To je pravda.
That's right., That's true.
ðæts raɪtˌ ðæts truː
Dobrý nápad.
Good idea.
gʊd aɪˈdɪə
Pokojne.
No problem., It's all right with me.
nəʊ ˈprɒbləmˌ ɪts ɔːl raɪt wɪθ miː
Možno.
Maybe.
ˈmeɪˌbiː
Hádam.
Perhaps., Maybe.
pəˈhæpsˌ ˈmeɪˌbiː
Dúfajme.
Hopefully.
ˈhəʊpfəlɪ
Chápem.
I see., I understand.
aɪ siːˌ aɪˌʌndəˈstænd
To sa mi páči.
I like it.
aɪ laɪk ɪt
To neodmietnem.
I won't say no.
aɪ wəʊnt seɪ nəʊ
To by šlo.
That sounds okay/doable.
ðæt saʊndzˌəʊˈkeɪ/ˈduːəbl
To znie dobre.
It sounds good.
ɪt saʊndz gʊd