Dni a týždne

Dni a týždne

Days and weeks
dnes
today
təˈdeɪ
zajtra
tomorrow
təˈmɒrəʊ
pozajtra
the day after tomorrow
ðə deɪ ˈɑːftə təˈmɒrəʊ
popozajtra
in three days
ɪn θriː deɪz
včera
yesterday
ˈjεstəˌdeɪ
predvčerom
the day before yesterday
ðə deɪ bɪˈfɔː ˈjεstəˌdeɪ
denne, každý deň
daily, every day
ˈdeɪlɪˌ ˈεvrɪ deɪ
raz za deň/týždeň
once a day/week
wʌns ə deɪ/wiːk
o tri dni/týždne
in three days/weeks
ɪn θriː deɪz/wiːks
minulý/budúci týždeň
last/next week
lɑːst/nεkst wiːk
cez týždeň
during the week
ˈdjʊərɪŋ ðə wiːk
cez víkendy
on weekends
ɒnˌwiːkˈεndz
pracovný deň
working day, (AmE) workday
ˈwɜːkɪŋ deɪˌ ˈwɜːkˌdeɪ
všedný deň
weekday
ˈwiːkˌdeɪ
sviatok
holiday
ˈhɒlɪˌdeɪ

Dni v týždni

Days of the week
pondelok
Monday
ˈmʌndeɪ
utorok
Tuesday
ˈtjuːzdeɪ
streda
Wednesday
ˈwεnzdeɪ
štvrtok
Thursday
ˈθɜːzdeɪ
piatok
Friday
ˈfraɪdeɪ
sobota
Saturday
ˈsætədeɪ
nedeľa
Sunday
ˈsʌndeɪ
v stredu/vo štvrtok
on Wednesday/Thursday
ɒn ˈwεnzdeɪ/ˈθɜːzdeɪ

Časti dňa

Parts of the day
ráno
morning
ˈmɔːnɪŋ
predpoludnie
morning
ˈmɔːnɪŋ
poludnie
noon
nuːn
popoludnie
afternoon
ˌɑːftəˈnuːn
večer
evening
ˈiːvnɪŋ
noc
night
naɪt
polnoc
midnight
ˈmɪdˌnaɪt
ráno (kedy)
in the morning
ɪn ðə ˈmɔːnɪŋ
napoludnie
at noon
æt nuːn
popoludní (kedy)
in the afternoon
ɪn ðiːˌɑːftəˈnuːn
večer (kedy)
in the evening
ɪn ðiː ˈiːvnɪŋ
dnes večer
tonight
təˈnaɪt
včera večer
last night
lɑːst naɪt
v noci
at night
æt naɪt
skoro ráno
early in the morning
ˈɜːlɪ ɪn ðə ˈmɔːnɪŋ
o/po polnoci
at/after midnight
æt/ˈɑːftə ˈmɪdˌnaɪt
cez deň, počas dňa
during the day
ˈdjʊərɪŋ ðə deɪ