Ubytovanie

Ubytovanie

Accommodation
Hľadám ubytovanie.
I'm looking for accommodation.
aɪm lʊkɪŋ fɔː əˌkɒməˈdeɪʃən
Môžete mi odporučiť nejaký lacný/dobrý hotel?
Can you recommend me a cheap/good hotel?
kən juːˌrεkəˈmεnd miː ə tʃiːp/gʊd həʊˈtεl?
Potrebujem ubytovanie blízko železničnej stanice.
I need accommodation near the railway/(AmE) railroad station.
aɪ niːd əˌkɒməˈdeɪʃən nɪə ðə ˈreɪlˌweɪ/ˈreɪlˌrəʊd ˈsteɪʃən
Kde je najbližšia možnosť ubytovania?
Where is the nearest accommodation facility?
wεə ɪz ðə nɪərɪst əˌkɒməˈdeɪʃən fəˈsɪlɪtɪ?
hotel
hotel
həʊˈtεl
motel
motel
məʊˈtεl
(turistická) ubytovňa
hostel
ˈhɒstl
penzión
boarding house, guesthouse
ˈbɔːdɪŋ haʊsˌ ˈgεstˌhaʊs
hostinec s ubytovaním
inn
ɪn
apartmán
suite
swiːt
izby na prenájom
rooms to rent
ruːmz tə rεnt
nocľah s raňajkami
bed and breakfast, B&B
bεd ænd ˈbrεkfəstˌˌbiːændˈbiː
polpenzia
half board
hɑːf bɔːd
plná penzia
full board, (AmE) American plan
fʊl bɔːdˌ əˈmεrɪkən plæn
recepcia
reception (desk)
rɪˈsεpʃən (dεsk)
izba
room
ruːm
jednoposteľová izba
single room
ˈsɪŋgl ruːm
dvojlôžková izba
double room
ˈdʌbl ruːm
izba so sprchou
room with a shower
ruːm wɪθ ə ˈʃaʊə
izba s prístelkou
room with an extra bed
ruːm wɪθ ən ˈεkstrə bεd
kúpeľňa (s WC)
bathroom (with WC)
ˈbɑːθˌruːm (wɪθˌdʌbljuːˈsiː)
s výhľadom na more
with a sea view
wɪθ ə siː vjuː
cenník
price list
praɪs lɪst
storno poplatok
cancellation fee
ˌkænsɪˈleɪʃən fiː
čistiareň
dry cleaner's
draɪ ˈkliːnəz
zmenáreň
bureau de change, exchange office
ˈbjʊərəʊ də ˈʃɒnʒˌ ɪksˈtʃeɪndʒ ˈɒfɪs
trezor
strongbox, safe (box)
ˈstrɒŋˌbɒksˌ seɪf (bɒks)
toaletné potreby
toiletries
ˈtɔɪlɪtrɪz
fén
hair drier
hεə ˈdraɪə
prebaľovací pult
changing table
tʃeɪndʒɪŋ ˈteɪbl
(domáce) zvieratá povolené (za poplatok)
pets allowed (for extra charge)
pεts əˈlaʊd (fə ˈεkstrə tʃɑːdʒ)
zaregistrovať sa v hoteli
check in at the hotel
tʃεk ɪn æt ðə həʊˈtεl
odhlásiť sa z hotela
check out at/from the hotel
tʃεk aʊt æt/frɒm ðə həʊˈtεl