Pozdravy a oslovenia

Pozdravy a oslovenia

Greeting and addressing
Dobré ráno.
Good morning.
gʊd ˈmɔːnɪŋ
Dobrý deň.
Hello.
hεˈləʊ
Ahoj.
Hi.
haɪ
Dobrý deň. (popoludní)
Good afternoon.
gʊdˌɑːftəˈnuːn
Dobrý večer.
Good evening.
gʊd ˈiːvnɪŋ
Dobrú noc.
Good night.
gʊd naɪt
Prepáčte, prosím...
Excuse me...
ɪkˈskjuːz miː
S dovolením.
Excuse me.
ɪkˈskjuːz miː
Čakáte na mňa?
Are you waiting for me?
ɑː juː weɪtɪŋ fɔː miː?
Rád vás vidím.
I'm glad to see you.
aɪm glæd tə siː juː
Dlho som ťa nevidel.
I haven't seen you for ages., (hovor.) Long time no see.
aɪ ˈhævnt siːn juː fɔː eɪdʒɪzˌ lɒŋ taɪm nəʊ siː
Ako sa máte?
How are you (doing)?
haʊ ɑː juː (ˈduːɪŋ)?
Ako sa ti darí?
How is it going?, (hovor.) What's up?
haʊ ɪz ɪt ˈgəʊɪŋ?ˌ wɒts ʌp?
Ako sa má vaša rodina?
How is your family?
haʊ ɪz jɔː ˈfæmɪlɪ?
Mali ste príjemnú cestu?
Did you have a good journey?
dɪd juː hæv ə gʊd ˈdʒɜːnɪ?
Bolo ťažké nájsť cestu?
Did you have problems finding the way?
dɪd juː hæv ˈprɒbləmz ˈfaɪndɪŋ ðə weɪ?
Našli ste to bez problémov?
Did you find it okay?
dɪd juː faɪnd ɪtˌəʊˈkeɪ?
Cesta bola dobrá.
The journey was okay.
ðə ˈdʒɜːnɪ wɒzˌəʊˈkeɪ
Boli ste tu už niekedy?
Have you been here before?
hæv juː bɪn hɪə bɪˈfɔː?
Ďakujem za opýtanie.
Thank you for asking.
θæŋk juː fɔː ɑːskɪŋ
Mám sa dobre. A vy?
I'm fine. And you?
aɪm faɪn ænd juː?
Dá sa., Ide to.
Not bad., So so.
nɒt bædˌ səʊ səʊ
Nemôžem sa sťažovať.
I can't complain.
aɪ kɑːnt kəmˈpleɪn
Vyzeráte dobre.
You look good.
juː lʊk gʊd
Pán/Pani...
Sir/Madam..., Mr/Mrs...
sɜː/ˈmædəmˌ ˈmɪstə/ˈmɪsɪz
Dámy a páni!
Ladies and gentlemen!
ˈleɪdɪz ænd ˈdʒεntlmεn!