Ospravedlnenia, omyly a ľútosť

Ospravedlnenia, omyly a ľútosť

Entschuldigungen und Bedauern
Je mi ľúto., Mrzí ma to.
Es tut mir leid.
εs tuːt miːɐ lait
Je mi to (veľmi) ľúto.
Das tut mir (sehr) leid.
das tuːt miːɐ (zeːɐ) lait
Ospravedlňujem sa.
Entschuldigung., Entschuldigen Sie.
εntˈʃʊldɪgʊŋˌ εntˈʃʊldɪgn ziː
Prepáčte.
Verzeihung.
fεɐˈtsaiʊŋ
Prepáčte, že vás obťažujem.
Entschuldigen Sie, dass ich störe.
εntˈʃʊldɪgn ziːˌ das ɪç ˈʃtøːrə
Nehnevajte sa, prosím.
Bitte, seien Sie nicht böse.
ˈbɪtəˌ zaiən ziː nɪçt ˈbøːzə
Upokojte sa.
Beruhigen Sie sich.
bəˈruːɪgn ziː zɪç
Hneváte sa na mňa?
Sind Sie mir böse?
zɪnt ziː miːɐ ˈbøːzə?
Ospravedlňte ma na chvíľu.
Ich muss mich kurz entschuldigen.
ɪç mʊs mɪç kʊrts εntˈʃʊldɪgn
Chcem sa ospravedlniť (za...).
Ich möchte mich (für...) entschuldigen.
ɪç ˈmœçtə mɪç (fyːɐ) εntˈʃʊldɪgn
Obávam sa, že nie.
Leider nicht.
ˈlaidɐ nɪçt
Dúfam, že neruším.
Hoffentlich störe ich nicht.
ˈhɔfntlɪç ˈʃtøːrə ɪç nɪçt
Prepáčte, že idem neskoro.
Entschuldigen Sie meine Verspätung.
εntˈʃʊldɪgn ziː ˈmainə fεɐˈʃpεːtʊŋ
Prepáčte, nerozumel som (dobre).
Entschuldigung, ich habe nicht (richtig) verstanden.
εntˈʃʊldɪgʊŋˌ ɪç ˈhaːbə nɪçt (ˈrɪçtɪç) fεɐˈʃtandn
Prepáčte, potrebujem...
Entschuldigung, ich brauche...
εntˈʃʊldɪgʊŋˌ ɪç ˈbrauxə
Nechcel som sa vás dotknúť.
Ich wollte Sie nicht beleidigen.
ɪç ˈvɔltə ziː nɪçt bəˈlaidɪgn
To je (ale) škoda.
Das ist (aber) schade.
das ɪst (ˈaːbɐ) ˈʃaːdə
To nič., To nevadí.
Macht nichts.
maxt nɪçts
Nič sa nestalo.
Nichts passiert.
nɪçts paˈsiːɐt
Bohužiaľ áno/nie.
Leider ja/nein.
ˈlaidɐ jaː/nain
Nerobte si (s tým) starosti.
Machen Sie sich (darüber) keine Sorgen.
ˈmaxn ziː zɪç (daˈryːbɐ) ˈkainə ˈzɔrgn
Nedá sa nič robiť.
Man kann nichts machen.
man kan nɪçts ˈmaxn
Už nemôžem (dlhšie) čakať.
Ich kann nicht mehr warten.
ɪç kan nɪçt meːɐ ˈvartn
Neviem to (iste).
Ich weiß es nicht (sicher).
ɪç vais εs nɪçt (ˈzɪçɐ)
To musí byť omyl.
Das muss ein Irrtum sein.
das mʊs ain ˈɪrtuːm zain
To musí byť omyl. (pri telefonovaní)
Falsch verbunden.
falʃ ˈfεɐˈbʊndn
Pomýlil som sa.
Ich habe mich geirrt.
ɪç ˈhaːbə mɪç gəˈɪrt