Súhlas

Súhlas

Einverständnis
Áno.
Ja.
jaː
Iste., Prirodzene.
Natürlich., Sicher.
naˈtyːɐlɪçˌ ˈzɪçɐ
Samozrejme.
Selbstverständlich.
ˈzεlpstfεɐʃtεntlɪç
Určite.
Sicherlich.
ˈzɪçɐlɪç
S radosťou.
Gern.
ˈgεrn
Výborne!
Ausgezeichnet!
ˈausgətsaiçnət!
Dobre.
Alles klar., Gut.
ˈaləs klaːɐˌ guːt
Súhlasím (s vami).
Ich bin (mit Ihnen) einverstanden.
ɪç bɪn (mɪt ˈiːnən) ˈainfεɐʃtandn
Som za.
Ich bin dabei.
ɪç bɪn ˈdabai
Nepochybne.
Bestimmt.
bəˈʃtɪmt
Prirodzene.
Natürlich.
naˈtyːɐlɪç
Prečo nie?
Warum nicht?
vaˈrʊm nɪçt?
Myslím, že áno.
Ich denke schon.
ɪç ˈdεŋkə ʃoːn
Dúfam, že áno.
Ich hoffe es.
ɪç ˈhɔfə εs
To som rád/rada.
Da bin ich froh.
daː bɪn ɪç froː
Máte pravdu.
Sie haben Recht.
ziː ˈhaːbn rεçt
To je pravda.
Das stimmt.
das ʃtɪmt
Dobrý nápad.
Gute Idee.
ˈguːtə iˈdeː
Pokojne.
Kein Problem.
kain proˈbleːm
Možno.
Möglicherweise.
ˈmøːklɪçɐˈvaizə
Hádam.
Vielleicht.
fiˈlaiçt
Dúfajme.
Hoffentlich.
ˈhɔfntlɪç
Chápem.
(Ich) Verstehe.
(ɪç) fεɐˈʃteːə
To sa mi páči.
Das gefällt mir.
das gəˈfεlt miːɐ
To neodmietnem.
Da kann ich nicht nein sagen.
daː kan ɪç nɪçt nain ˈzaːgn
To by šlo.
Es geht.
εs geːt
To znie dobre.
Das klingt gut.
das ˈklɪŋt guːt