Farby

Farby

Farben
Akej je to farby?
Welche Farbe hat es?
ˈvεlçə ˈfarbə hat εs?
Aká je vaša obľúbená farba?
Welche ist Ihre Lieblingsfarbe?
ˈvεlçə ɪst ˈiːrə ˈliːplɪŋsfarbə?
Chcel by som to v inej farbe.
Ich möchte es in einer anderen Farbe.
ɪç ˈmœçtə εs ɪn ˈainɐ ˈandərən ˈfarbə
Máte to v svetlejšej/tmavšej?
Haben Sie es etwas heller/dunkler?
ˈhaːbn ziː εs ˈεtvas ˈhelɐ/ˈdʊŋklɐ?
farba
e Farbe
ˈfarbə
bezfarebný
farblos
ˈfarploːs
béžový
beige
beːʃ
biely
weiß
vais
bledý
blass
blas
červený
rot
roːt
čierny
schwarz
ʃvarts
farebný
farbig
ˈfarbɪç
fialový
violett
vioˈlεt
gaštanový
kastanienbraun
kasˈtaniənbraun
hnedý
braun
braun
modrý
blau
blau
oranžový
orange
oˈrɑ̃ːʃ
ružový
rosa
ˈroːza
sivý
grau
grau
strieborný
silbern
ˈzɪlbɐn
svetlý
hell
hεl
tmavý
dunkel
ˈdʊŋkl
zelený
grün
gryːn
zlatý
golden
ˈgɔldn
žltý
gelb
gεlp