Cestovanie mestskou dopravou

Cestovanie mestskou dopravou

Öffentlicher Personennahverkehr
Kde je najbližšia autobusová/električková zastávka?
Wo ist die nächste Bushaltestelle/Straßenbahnhaltestelle?
voː ɪst diː ˈnεːçstə ˈbʊshaltəʃtεlə/ˈʃtraːsnbaːnhaltəʃtεlə?
Je tu niekde stanica metra?
Ist hier in der Nähe eine U-Bahn-Station?
ɪst hiːɐ ɪn deːɐ ˈnεːə ˈainə ˈuːbaːnʃtatsioːn?
Ktorý autobus ide do...?
Welcher Bus fährt nach...?
ˈvεlçɐ bʊs fεːɐt naːx?
Ide tento autobus do...?
Fährt dieser Bus nach...?
fεːɐt ˈdiːzɐ bʊs naːx?
Stojí ten autobus v...?
Hält dieser Bus in...?
hεːlt ˈdiːzɐ bʊs ɪn?
Kde si môžem kúpiť lístok?
Wo kann ich Fahrkarten bekommen?
voː kan ɪç ˈfaːɐkartn bəˈkɔmən?
Môžem si kúpiť lístok u vodiča/na palube?
Kann ich die Fahrkarte beim Fahrer/an Bord kaufen?
kan ɪç diː ˈfaːɐkartə baim ˈfaːrɐ/an bɔrt ˈkaufn?
Koľko stojí celý lístok?
Wie viel kostet die Fahrkarte für einen Erwachsenen?
viː fiːl ˈkɔstət diː ˈfaːɐkartə fyːɐ ˈainən εɐˈvaksənən?
Kde mám cestovný lístok označiť?
Wo soll ich die Fahrkarte entwerten?
voː zɔl ɪç diː ˈfaːɐkartə εntˈveːɐtn?
Je ten lístok prestupný?
Ist das ein Umsteigefahrschein?
ɪst das ain ˈʊmʃtaigəfaːrʃain?
Musím prestupovať?
Muss ich umsteigen?
mʊs ɪç ˈʊmʃtaign?
Kedy mám vystúpiť?
Wann soll ich aussteigen?
van zɔl ɪç ˈausʃtaign?
Čím mám ísť (potom) ďalej?
Womit soll ich (dann) weiterfahren?
voˈmɪt zɔl ɪç (dan) ˈvaitɐfaːrən?
Koľko je to odtiaľto zastávok?
Wie viele Haltestellen sind es von hier?
viː ˈfiːlə ˈhaltəʃtεlən zɪnt εs fɔn hiːɐ?
Ako sa volá tá zastávka?
Wie heißt die Haltestelle?
viː haist diː ˈhaltəʃtεlə?
Poviete mi, kedy mám vystúpiť?
Können Sie mir bitte sagen, wann ich aussteigen soll?
ˈkœnən ziː miːɐ ˈbɪtə ˈzaːgnˌ van ɪç ˈausʃtaign zɔl?
Je tu niekde automat na lístky?
Gibt es hier irgendwo einen Fahrkartenautomaten?
gipt εs hiːɐ ˈɪrgntvoː ˈainən ˈfaːɐkartnautomaːtn?
Ktorým autobusom sa tam dostanem?
Mit welchem Bus komme ich dorthin?
mɪt ˈvεlçəm bʊs ˈkɔmə ɪç ˈdɔrthɪn?
Ako sa volá ďalšia zastávka?
Wie heißt die nächste Haltestelle?
viː haist diː ˈnεːçstə ˈhaltəʃtεlə?
S dovolením, chcel by som vystúpiť.
Entschuldigung, ich möchte aussteigen.
εntˈʃʊldɪgʊŋˌ ɪç ˈmœçtə ˈausʃtaign
Previezol som sa. (priďaleko)
Ich bin zu weit gefahren.
ɪç bɪn tsuː vait gəˈfaːrən
električka
e Straßenbahn
ˈʃtraːsnbaːn
autobus
r Bus
bʊs
trolejbus
r Obus
ˈoːbʊs
metro
e U-Bahn, e Metro
ˈuːbaːnˌ ˈmeːtro
zastávka
e Haltestelle
ˈhaltəʃtεlə
stanica
e Station
ʃtaˈtsioːn
zastávka na znamenie
e Bedarfshaltestelle
bəˈdarfshaltəʃtεlə
vodič
r Fahrer
ˈfaːrɐ
(cestovný) lístok
e Fahrkarte, r Fahrschein
ˈfaːɐkartəˌ ˈfaːɐʃain
zľavnený lístok
e ermäßigte Karte
εɐˈmεːsɪçtə ˈkartə
celodenný lístok
e Tageskarte
ˈtaːgəskartə
skupinový lístok
e Gruppenkarte
ˈgrʊpnkartə
označovač lístkov
r Entwerter
εntˈveːɐtɐ
označiť lístok
e Fahrkarte entwerten
ˈfaːɐkartə εntˈveːɐtn
automat na lístky
r Fahrkartenautomat
ˈfaːɐkartnautomaːt
turniket
e Sperre
ˈʃpεrə
revízor
r Kontrolleur
kɔntrɔˈløːɐ