Ubytovanie v súkromí

Ubytovanie v súkromí

Privatunterkunft
Dá sa tu nájsť nejaké ubytovanie v súkromí?
Gibt es hier eine Privatunterkunft?
gipt εs hiːɐ ˈainə priˈvaːtʊntɐkʊnft?
Môžete nás ubytovať na jednu noc?
Kann man hier nur eine Nacht übernachten?
kan man hiːɐ nuːɐ ˈainə naxt yːbɐˈnaxtn?
Koľko stojí izba pre dvoch na noc?
Wie viel kostet ein Zweibettzimmer pro Nacht?
viː fiːl ˈkɔstət ain ˈtsvaibεttsɪmɐ proː naxt?
Mohli by sme dostať zľavu, ak tu zostaneme viac nocí?
Können wir eine Ermäßigung bekommen, wenn wir mehrere Nächte bleiben?
ˈkœnən viːɐ ˈainə εɐˈmεːsɪgʊŋ bəˈkɔmənˌ vεn viːɐ ˈmeːrərə ˈnεçtə ˈblaibn?
Sú v cene zahrnuté aj raňajky?
Ist das Frühstück im Preis inbegriffen?
ɪst das ˈfryːʃtʏk ɪm prais ˈɪnbəgrɪfn?
Raňajky sú samozrejme v cene.
Natürlich, das Frühstück ist im Preis inbegriffen.
naˈtyːɐlɪçˌ das ˈfryːʃtʏk ɪst ɪm prais ˈɪnbəgrɪfn
Platí sa vopred alebo pri odchode?
Zahlt man im Voraus oder bei der Abfahrt?
tsaːlt man ɪm foˈraus ˈoːdɐ bai deːɐ ˈapfaːɐt?
Je záloha vratná?
Bekommt man den Vorschuss zurück?
bəˈkɔmt man deːn ˈfoːɐʃʊs tsuˈrʏk?
Radi by sme odišli skoro ráno.
Wir möchten Morgen früh fahren.
viːɐ ˈmœçtn ˈmɔrgn fryː ˈfaːrən
Na koľkú môžete pripraviť raňajky?
Um wie viel Uhr können Sie das Frühstück servieren?
ʊm viː fiːl uːɐ ˈkœnən ziː das ˈfryːʃtʏk zεrˈviːrən?
Kedykoľvek po šiestej hodine (ráno).
Ab sechs Uhr.
ap zεks uːɐ
Môžete nás zobudiť okolo siedmej?
Können Sie uns gegen sieben wecken?
ˈkœnən ziː ʊns ˈgeːgn ˈziːbn ˈvεkn?
Kde môžeme zaparkovať auto?
Wo können wir parken?
voː ˈkœnən viːɐ ˈparkn?
Parkovať môžete (vzadu) vo dvore.
Sie können im (Hinter)Hof parken.
ziː ˈkœnən ɪm (ˈhɪntɐ)hoːf ˈparkn
Mohol by som si odložiť bicykel v pivnici?
Wäre es möglich, mein Fahrrad im Keller abzustellen?
ˈvεːrə εs ˈmøːklɪçˌ main ˈfaːɐraːt ɪm ˈkεlɐ ˈaptsuʃtεlən?
Ako je izba vybavená?
Wie ist die Zimmerausstattung?
viː ɪst diː ˈtsɪmɐ|ausʃtatʊŋ?
Je v našej izbe sprcha?
Gibt es in unserem Zimmer eine Dusche?
gipt εs ɪn ˈʊnzərəm ˈtsɪmɐ ˈainə ˈduːʃə?
Všetky izby sú s kúpeľňou a televízorom.
Jedes Zimmer ist mit Dusche und Fernseher.
ˈjeːdəs ˈtsɪmɐ ɪst mɪt ˈduːʃə ʊnt ˈfεrnzeːɐ
Máme so sebou psa/mačku. Je to v poriadku?
Wir haben einen Hund/eine Katze mit. Stört das nicht?
viːɐ ˈhaːbn ˈainən hʊnt/ˈainə ˈkatsə mɪt ˈʃtøːɐt das nɪçt?
Je za zvieratá nejaký príplatok?
Gibt es einen Tierzuschlag?
gipt εs ˈainən ˈtiːɐtsuːʃlaːk?
Môžeme používať kuchynku?
Können wir die Küche benutzen?
ˈkœnən viːɐ diː ˈkʏçə bəˈnʊtsn?
Kuchyňa je na prízemí.
Die Küche ist im Erdgeschoss.
diː ˈkʏçə ɪst ɪm ˈeːɐtgəʃɔs
Môžeme si dať jedlo do chladničky?
Können wir unser Essen in den Kühlschrank tun?
ˈkœnən viːɐ ˈʊnzɐ ˈεsn ɪn deːn ˈkyːlʃraŋk tuːn?
K dispozícii máte aj varič a mikrovlnku.
Sie können auch den Herd und die Mikrowelle benutzen.
ziː ˈkœnən aux deːn heːɐt ʊnt diː ˈmiːkrovεlə bəˈnʊtsn
Môžeme si tu vyprať veci?
Können wir hier unsere Wäsche waschen?
ˈkœnən viːɐ hiːɐ ˈʊnzərə ˈvεʃə ˈvaʃn?
Je tu nejaký sušiak na bielizeň?
Gibt es hier einen Wäschetrockner?
gipt εs hiːɐ ˈainən ˈvεʃətrɔknɐ?
Ukážete nám našu izbu?
Können Sie uns unser Zimmer zeigen?
ˈkœnən ziː ʊns ˈʊnzɐ ˈtsɪmɐ ˈtsaign?
Kúpeľňa je zamknutá.
Das Badezimmer ist abgeschlossen.
das ˈbaːdətsimɐ ɪst ˈapgəʃlɔsn
Môžete nám dať kľúč?
Können Sie uns den Schlüssel geben?
ˈkœnən ziː ʊns deːn ˈʃlʏsl ˈgeːbn?
Môžem tu fajčiť?
Darf ich hier rauchen?
darf ɪç hiːɐ ˈrauxn?
Mohli by sme si ísť sadnúť na terasu?
Können wir uns auf der Terrasse hinsetzen?
ˈkœnən viːɐ ʊns auf deːɐ tεˈrasə ˈhɪnzεtsn?
Môžeme používať zadný vchod?
Dürfen wir den Hintereingang benutzen?
ˈdʏrfn viːɐ deːn ˈhɪntɐaingaŋ bəˈnʊtsn?
Môžeme si tu nechať topánky?
Können wir unsere Schuhe hier lassen?
ˈkœnən viːɐ ˈʊnzərə ˈʃuːə hiːɐ ˈlasn?
Môžem si od vás zavolať? Zaplatím vám.
Kann ich Ihr Telefon benutzen? Ich werde dafür zahlen.
kan ɪç iːɐ teleˈfoːn bəˈnʊtsn? ɪç ˈveːɐdə daˈfyːɐ ˈtsaːlən
Môžete nám dať čistú/novú posteľnú bielizeň?
Können wir frische Bettwäsche bekommen?
ˈkœnən viːɐ ˈfrɪʃə ˈbεtvεʃə bəˈkɔmən?
Nemáte ešte nejaké prikrývky navyše?
Können wir noch ein paar Decken bekommen?
ˈkœnən viːɐ nɔx ain paːɐ ˈdεkn bəˈkɔmən?
O koľkej večer zamykáte (dom)?
Wann schließen Sie abends zu?
van ˈʃliːsn ziː ˈaːbnts tsuː?
Nemôžem zamknúť/odomknúť izbu.
Ich kann mein Zimmer nicht abschließen/aufschließen.
ɪç kan main ˈtsɪmɐ nɪçt ˈapʃliːsn/ˈaufʃliːsn
Nemôžem otvoriť okno.
Ich kann das Fenster nicht aufmachen.
ɪç kan das ˈfεnstɐ nɪçt ˈaufmaxn
Zdá sa, že nefunguje kúrenie.
Die Heizung scheint nicht zu funktionieren.
diː ˈhaitsʊŋ ʃaint nɪçt tsuː fʊŋktsioˈniːrən
Netečie teplá voda.
Ich habe kein Warmwasser.
ɪç ˈhaːbə kain ˈvarmvasɐ
V našej izbe kvapká kohútik.
In unserem Zimmer tropft der Wasserhahn.
ɪn ˈʊnzərəm ˈtsɪmɐ ˈtrɔpft deːɐ ˈvasɐhaːn
Vŕzga mi posteľ.
Mein Bett knarrt.
main bεt knart
Nefunguje televízor.
Der Fernseher funktioniert nicht.
deːɐ ˈfεrnzeːɐ fʊŋktsioˈniːɐt nɪçt
Z izby nám zmizli nejaké veci.
Es sind einige Sachen aus unserem Zimmer verschwunden.
εs zɪnt ˈainɪgə ˈzaxn aus ˈʊnzərəm ˈtsɪmɐ fεɐˈʃvʊndn
Stratil som kľúč od izby.
Ich habe meinen Zimmerschlüssel verloren.
ɪç ˈhaːbə ˈmainən ˈtsɪmɐʃlʏsl fεɐˈloːrən
Rozbil som vázu/stoličku. Mrzí ma to.
Ich habe eine Vase/einen Stuhl zerschlagen. Es tut mir sehr leid.
ɪç ˈhaːbə ˈainə ˈvaːzə/ˈainən ʃtuːl tsεɐˈʃlaːgn εs tuːt miːɐ zeːɐ lait
Do koľkej máme opustiť izbu?
Bis wann sollen wir das Zimmer verlassen?
bɪs van ˈzɔlən viːɐ das ˈtsɪmɐ fεɐˈlasn?
Musíme pred odchodom upratať izbu?
Müssen wir vor der Abreise das Zimmer aufräumen?
ˈmʏsn viːɐ foːɐ deːɐ ˈapraizə das ˈtsɪmɐ ˈaufrɔymən?
Kde nájdem nejakú handru a vedro?
Wo finde ich einen Lappen und einen Eimer?
voː ˈfɪndə ɪç ˈainən ˈlapn ʊnt ˈainən ˈaimɐ?
Dá sa tu niekde v blízkosti nakupovať?
Kann man hier in der Nähe einkaufen?
kan man hiːɐ ɪn deːɐ ˈnεːə ˈainkaufn?
penzión
e Pension
pɑ̃ˈzioːn
nocľah s raňajkami
Übernachtung mit Frühstück
yːbɐˈnaxtʊŋ mɪt ˈfryːʃtʏk
podlaha
r Fußboden
ˈfuːsboːdn
drevená podlaha
r Holzfußboden
ˈhɔltsfuːsboːdn
plávajúca podlaha
r Parkettboden
parˈkεtboːdn
korková podlaha
r Korkboden
ˈkɔrkboːdn
parkety
s Parkett
parˈkεt
linoleum
s Linoleum
ˈlinoːleʊm
dlažba
r Fliesenboden
ˈfliːznboːdn
kachličky
e Fliesen
ˈfliːzn
stena
e Wand
vant
tapeta
e Tapete
taˈpeːtə
strop
e Decke
ˈdεkə
dvere
e Tür
tyːɐ
zhrňovacie dvere
e Falttür
ˈfalttyːɐ
posuvné dvere
e Schiebetür
ˈʃiːbətyːɐ
lietacie dvere
e Schwingtür
ˈʃvɪŋtyːɐ
prah
e Schwelle
ˈʃvεlə
okno
s Fenster
ˈfεnstɐ
sťahovacie okno
s Schiebefenster
ˈʃiːbəfεnstɐ
francúzske okno
französisches Fenster
franˈtsøːzɪʃəs ˈfεnstɐ
parapet
e Fensterbank
ˈfεnstɐbaŋk
rímsa
r Sims
zɪms
zárubňa
e Zarge
ˈtsargə
pánt
e Angel
ˈaŋl
priezor
s Guckloch
ˈgʊklɔx
zámok
s Schloss
ʃlɔs
bezpečnostný zámok
s Sicherheitsschloss
ˈzɪçɐhaitsʃlɔs
vložkový zámok
s Zylinderschloss
tsiˈlɪndɐʃlɔs
visací zámok
s Vorhängeschloss
ˈfoːɐhεŋəʃlɔs
kľúč
r Schlüssel
ˈʃlʏsl
kľučka
e Klinke
ˈklɪŋkə
guľa na dverách
r Türknauf
ˈtyːɐknauf