Večerné predstavenie

Večerné predstavenie

Abendvorstellung
Nezájdeme na koncert?
Wie wäre es mit einem Konzert?
viː ˈvεːrə εs mɪt ˈainəm kɔnˈtsεrt?
Radšej by som išiel do kina.
Ich möchte lieber ins Kino gehen.
ɪç ˈmœçtə ˈliːbɐ ɪns ˈkiːno ˈgeːən
Čo dávajú?
Was läuft?
vas lɔyft?
O čom to je?
Worum geht es dort?
voˈrʊm geːt εs dɔrt?
Kto to režíroval?
Wer hatte bei diesem Film die Regie?
veːɐ ˈhatə bai ˈdiːzəm fɪlm diː reˈʒiː?
Kto hrá hlavnú úlohu?
Wer spielt die Hauptrolle?
veːɐ ʃpiːlt diː ˈhauptrɔlə?
Kde môžem kúpiť lístky?
Wo kann ich die Karten bekommen?
voː kan ɪç diː ˈkartn bəˈkɔmən?
O koľkej sa to začína?
Um wie viel Uhr beginnt es?
ʊm viː fiːl uːɐ bəˈgɪnt εs?
Ako dlho trvá to predstavenie/ten film?
Wie lange dauert die Vorstellung/der Film?
viː ˈlaŋə ˈdauɐt diː ˈfoːɐʃtεlʊŋ/deːɐ fɪlm?
Môžete nám zohnať lístky na zajtra večer?
Könnten Sie uns Karten für morgen Abend besorgen?
ˈkœntn ziː ʊns ˈkartn fyːɐ ˈmɔrgn ˈaːbnt bəˈzɔrgn?
Dva lístky do stredu.
Ich möchte zwei Plätze in der Mitte.
ɪç ˈmœçtə tsvai ˈplεtsə ɪn deːɐ ˈmɪtə
Je vypredané.
Es ist ausverkauft.
εs ɪst ˈausfεɐkauft
Kde je tu, prosím, šatňa/toaleta?
Wo ist hier die Garderobe/Toilette, bitte?
voː ɪst hiːɐ diː gardəˈroːbə/toaˈlεtəˌ ˈbɪtə?
Môžeme ešte vojsť?
Dürfen wir noch hinein?
ˈdʏrfn viːɐ nɔx hɪˈnain?
Kde sú naše miesta?
Wo sind unsere Sitzplätze?
voː zɪnt ˈʊnzərə ˈzɪtsplεtsə?
Prepáčte, ale to sú naše miesta.
Entschuldigen Sie, das sind unsere Sitzplätze.
εntˈʃʊldɪgn ziːˌ das zɪnt ˈʊnzərə ˈzɪtsplεtsə
Ako sa vám to páčilo?
Wie hat es Ihnen gefallen?
viː hat εs ˈiːnən gəˈfalən?
Veľmi sa mi to páčilo.
Es hat mir sehr gefallen.
εs hat miːɐ zeːɐ gəˈfalən
Pravdupovediac, veľmi ma to nebavilo.
Ehrlich gesagt, es hat mir nicht besonders Spaß gemacht.
ˈeːɐlɪç gəˈzaːktˌ εs hat miːɐ nɪçt bəˈzɔndɐs ʃpaːs gəˈmaxt
Bolo to celkom zaujímavé.
Es war ziemlich interessant.
εs vaːɐ ˈtsiːmlɪç ɪntərεˈsant
Kam pôjdeme zajtra večer?
Wohin gehen wir morgen Abend?
voˈhin ˈgeːən viːɐ ˈmɔrgn ˈaːbnt?
Nezájdeme ešte niekam na pohárik?
Wollen wir noch einen trinken gehen?
ˈvɔlən viːɐ nɔx ˈainən ˈtrɪŋkn ˈgeːən?
vstupné
r Eintritt
ˈaintrɪt
vstupné pre dospelých
Eintritt für Erwachsene
ˈaintrɪt fyːɐ εɐˈvaksənə
zľavnené vstupné
ermäßigter Eintritt
εɐˈmεːsɪçtɐ ˈaintrɪt
zľava pre študentov/deti/skupiny
Ermäßigung für Studenten/Kinder/Gruppen
εɐˈmεːsɪgʊŋ fyːɐ ʃtuˈdεntn/ˈkɪndɐ/ˈgrʊpn
vypredané
ausverkauft
ˈausfεɐkauft
vstup zdarma
Eintritt frei
ˈaintrɪt frai
premiéra
e Premiere
prəˈmieːrə
derniéra
letzte Vorstellung
ˈlεtstə ˈfoːɐʃtεlʊŋ
popoludňajšie predstavenie
e Nachmittagsvorstellung
ˈnaːxmɪtaːksfoːɐʃtεlʊŋ
divadlo
s Theater
teˈaːtɐ
bábkové divadlo
s Puppentheater
ˈpʊpnteaːtɐ
činohra
s Schauspiel
ˈʃauʃpiːl
divadelná hra
s Stück
ʃtʏk
komédia
e Komödie
koˈmøːdiə
tragédia
e Tragödie
traˈgøːdiə
opereta
e Operette
opəˈrεtə
muzikál
s Musical
ˈmjuːzikl
opera
e Oper
ˈoːpɐ
balet
s Ballett
baˈlεt
kino
s Kino
ˈkiːno
dobrodružný film
r Abenteuerfilm
ˈaːbntɔyɐfɪlm
akčný film
r Actionfilm
ˈεkʃnfɪlm
detektívka
r Krimi
ˈkriːmi
triler
r Thriller
ˈθrɪlɐ
horor
r Horrorfilm
ˈhɔroːɐfɪlm
vojnový film
r Kriegsfilm
ˈkriːksfɪlm
dokumentárny film
r Dokumentarfilm
dokumεnˈtaːɐfɪlm
komédia
e Komödie
koˈmøːdiə
paródia
e Parodie
paroˈdiː
romantický film
e Romanze
roˈmantsə
kreslený film
r Zeichentrickfilm
ˈtsaiçntrɪkfɪlm
film pre deti
r Kinderfilm
ˈkɪndɐfɪlm