Jedálny lístok

Jedálny lístok

Speisekarte
porcia
Portion
pɔrˈtsioːn
polovičná porcia
halbe Portion
ˈhalbə pɔrˈtsioːn
detská porcia
r Kinderteller
ˈkɪndɐtεlɐ
dvojitá porcia
doppelte Portion
ˈdɔpltə pɔrˈtsioːn
raňajky
s Frühstück
ˈfryːʃtʏk
kontinentálne raňajky
s Kontinentalfrühstück
kɔntinεnˈtaːlfryːʃtʏk
teplé/anglické raňajky
englisches Frühstück
ˈεŋlɪʃəs ˈfryːʃtʏk
obed
s Mittagessen
ˈmɪtaːk|εsn
olovrant
s Pausenbrot, e Jause (ÖrD)
ˈpauznbroːtˌ ˈjauzə
občerstvenie
e Erfrischung
εɐˈfrɪʃʊŋ
večera
s Abendessen
ˈaːbnt|εsn
predjedlo
e Vorspeise
ˈfoːɐʃpaizə
polievky
e Suppen
ˈzʊpn
hlavný chod
s Hauptgericht
ˈhauptgərɪçt
studené jedlá
kalte Küche
ˈkaltə ˈkʏçə
teplé jedlá
warme Küche
ˈvarmə ˈkʏçə
minútky
e Schnellgerichte
ˈʃnεlgərɪçtə
bezmäsité jedlá
fleischlose Gerichte
ˈflaiʃloːzə gəˈrɪçtə
prílohy
e Beilagen
ˈbailaːgn
obloha
e Garnierung
garˈniːrʊŋ
dezerty, zákusky
e Desserts, r Nachtisch
dεˈseːɐsˌ ˈnaːxtɪʃ
nápoje
e Getränke
gəˈtrεŋkə
alkoholické nápoje
alkoholische Getränke
alkoˈhoːlɪʃə gəˈtrεŋkə
nealkoholické nápoje
alkoholfreie Getränke
ˈalkohoːlfraiə gəˈtrεŋkə