Hlavné jedlá

Hlavné jedlá

Hauptgerichte

Mäsité pokrmy

Fleischgerichte
mäso
Fleisch
flaiʃ
červené/biele mäso
rotes/weißes Fleisch
ˈroːtəs/ˈvaisəs flaiʃ
bravčové mäso
s Schweinefleisch
ˈʃvainəflaiʃ
hovädzie mäso
s Rindfleisch
ˈrɪntflaiʃ
teľacie mäso
s Kalbfleisch
ˈkalpflaiʃ
baranie mäso
s Hammelfleisch, r Hammel
ˈhamlflaiʃˌ ˈhaml
jahňacie mäso
s Lammfleisch
ˈlamflaiʃ
králik
s Kaninchen
kaˈniːnçən
pečené mäso
r Braten
ˈbraːtn
viedenský rezeň
s Wiener Schnitzel
ˈviːnɐ ˈʃnɪtsl
prírodný rezeň
s Naturschnitzel
naˈtuːɐʃnɪtsl
biftek
s Beefsteak
ˈbiːfstεik
dobre prepečený
gut durch
guːt dʊrç
stredne prepečený
medium
ˈmiːdɪəm
krvavý
blutig
ˈbluːtɪç
hovädzia pečienka
r Rinderbraten
ˈrɪndɐbraːtn
rebierko
s Rippchen
ˈrɪpçən
kotleta s kosťou
s T-Bone-Steak
ˈtiːbɔunstεik
údené mäso
s Rauchfleisch
ˈrauxflaiʃ
hydinové mäso
s Geflügel, s Geflügelfleisch
gəˈflyːglˌ gəˈflyːglflaiʃ
pečené kura
s Brathähnchen
ˈbraːthεːnçən
morka
r Truthahn
ˈtruːthaːn
hus
e Gans
gans
kačka
e Ente
ˈεntə
divina
s Wildbret
ˈvɪltbrεt
srnčie mäso
r Rehbraten
ˈreːbraːtn
bažant
r Fasan
faˈzaːn
diviak
s Wildschwein
ˈvɪltʃvain
studený nárez
kalter Aufschnitt
ˈkaltɐ ˈaufʃnit
stehno
e Keule
ˈkɔylə
šunka
r Schinken
ˈʃɪŋkn
saláma
e Wurst
vʊrst
suchá saláma
e Dauerwurst, e Salami
ˈdauɐvʊrstˌ zaˈlaːmi
mäkká saláma
e Fleischwurst
ˈflaiʃvʊrst
klobása
e Bratwurst, s Würstchen
ˈbraːtvʊrstˌ ˈvʏrstçən
grilovaná klobása
e Rostbratwurst
ˈrɔstbraːtvʊrst
varená klobása
e Bockwurst
ˈbɔkvʊrst
karí klobása
e Currywurst
ˈkarivʊrst
biela klobása
e Weißwurst
ˈvaisvʊrst
párok
s Würstchen
ˈvʏrstçən
huspenina
e Sülze
ˈzʏltsə
krvavnička
e Blutwurst
ˈbluːtvʊrst
fašírka
s Hackfleisch
ˈhakflaiʃ
karbonátky
e Frikadellen
frɪkaˈdələn
hamburger
r Hamburger
ˈhæmbœːɐgɐ
pečeň
e Leber
ˈleːbɐ
guláš
s Gulasch
ˈgʊlaʃ
sviečkovica
r Lendenbraten
ˈlεndnbraːtn
eintopf
r Eintopf
ˈaintɔpf
plody mora
e Meeresfrüchte
ˈmeːrəsfrʏçtə
krevety
e Krevetten
kreˈvεtn
garnáty
e Granate
graˈnaːtə
langusta
e Languste
laŋˈgʊstə
homár
r Hummer
ˈhʊmɐ
chobotnica
r Krake
ˈkraːkə
krab
e Krabbe
ˈkrabə
mušle
e Muschel
ˈmʊʃl
ustrice
e Austern
ˈaustɐn
kalmáre
e Calamares, e Tintenfischringe
kalaˈmaːrəsˌ ˈtɪntənfɪʃrɪŋə
rybacie mäso
r Fisch
fɪʃ
pstruh
e Forelle
foˈrεlə
šťuka
r Hecht
hεçt
úhor
r Aal
aːl
tuniak
r Thunfisch
ˈtuːnfɪʃ
losos
r Lachs
laks
treska
r Kabeljau
ˈkaːbljau
makrela
e Makrele
maˈkreːlə
solea obyčajná
e Seezunge
ˈzeːtsʊŋə
platesa
e Flunder
ˈflʊndɐ
sardinky (v oleji)
e (Öl)Sardinen
(øːl)zarˈdiːnən
sleď
r Hering
ˈheːrɪŋ
slimák
e Schnecke
ˈʃnεkə

Bezmäsité jedlá

Fleischlose Gerichte
cestoviny
e Nudeln
ˈnuːdln
špagety
e Spaghetti
ʃpaˈgεti
cestovinový šalát
r Nudelsalat
ˈnuːdlzalaːt
rizoto
r Risotto
rɪˈzoto
dusená zelenina
gedünstetes Gemüse
gəˈdʏnstətəs gəˈmyːzə
zeleninový eintopf
r Gemüseeintopf
gəˈmyːzə|aintɔpf
omeleta
s Eieromelett
ˈaiɐɔmlεt
praženica
s Rührei
ˈryːɐ|ai
varená kukurica
gekochter Mais
gəˈkɔxtɐ mais
špenát
r Spinat
ʃpiˈnaːt
hrianka
s Röstbrot
ˈrœstbroːt
volské oko
s Spiegelei
ˈʃpiːgl|ai

Prílohy

Beilagen
zemiaky
e Kartoffeln
karˈtɔfln
varené zemiaky
e Salzkartoffeln
ˈzaltskartɔfln
pečené zemiaky
e Röstkartoffeln
ˈrœstkartɔfln
hranolčeky
e Pommes frites
ˈpɔm frit
krokety
e Kroketten
kroˈkεtn
ryža
r Reis
rais
ryža natural
r Naturreis
naˈtuːɐrais
zemiakový šalát
r Kartoffelsalat
karˈtɔflzalaːt
zemiakové pyré
s Kartoffelpüree
karˈtɔflpʏreː
rezance
e Nudeln
ˈnuːdln
chlieb
s Brot
broːt
žemľa
s Brötchen
ˈbrøːtçən
knedľa
r Knödel
ˈknøːdl
kyslá kapusta
s Sauerkraut
ˈzauɐkraut
kapustový šalát
r Krautsalat
ˈkrautzalaːt
hlávkový šalát
r Kopfsalat
ˈkɔpfzalaːt
obloha
e Garnierung
garˈniːrʊŋ
kečup
r Ketchup
ˈkεtʃap
horčica
r Senf
zεnf
majonéza
e Mayonnaise
majɔˈnεːzə
tatárska omáčka
e Sauce tartare
ˈzoːsə taːˈtaː
sójová omáčka
e Sojasoße
ˈzoːjazoːsə
dresing
s Dressing
ˈdrεsɪŋ
dochucovadlo
s Würzmittel
ˈvʏrtsmɪtl
korenie
s Gewürz
gəˈvʏrts
kompót
s Kompott
kɔmˈpɔt
nakladaná zelenina
e Pickles
ˈpɪkls

Spôsob prípravy

Art der Zubereitung
angeröstet
restovaný
bestreut
posypaný
blutig
krvavý, neprepečený
eingelegt
nakladaný
entbeint
vykostený
flambiert
flambovaný
frittiert
fritovaný
gebraten
pečený
gebräunt
zľahka opečený
gedämpft
parený
gedünstet
dusený (vo vlastnej šťave)
gefüllt
plnený
gegrillt
grilovaný
gekocht
varený
geräuchert
údený
gerieben
strúhaný
geröstet
opekaný, pražený
geschlagen
šľahaný
geschmolzen
roztopený, rozpustený
geschmort
dusený (na oleji)
geschnitten
krájaný, plátkový
gesüßt
sladený
getaucht, gedippt
máčaný
getoastet
opekaný
gewürfelt
nakrájaný na kocky
gewürzt
ochutený, korenený
glasiert
s polevou
gut durch
dobre prepečený
halbroh
mierne prepečený
im Bierteig
v pivnom cestíčku
im Teig
v cestíčku
in der Pfanne gebraten
smažený
in Salzlake
v slanom náleve
knusprig
chrumkavý
mariniert
marinovaný
medium
stredne prepečený
mit Butter
s maslom
mit Geschmack
s príchuťou
ohne Gräten
vypitvaný
paniert
obaľovaný v strúhanke
salzig
slaný
scharf
pikantný
überbacken
gratinovaný
vom Rost
(pečený) na rošte