Čas

Čas

Zeitdauer
Budete mať (zajtra) čas?
Werden Sie (morgen) Zeit haben?
ˈveːɐdn ziː (ˈmɔrgn) tsait ˈhaːbn?
Kedy sa stretneme?
Wann treffen wir uns?
van ˈtrεfn viːɐ ʊns?
O koľkej tam budete?
Um wie viel Uhr sind Sie da?
ʊm viː fiːl uːɐ zɪnt ziː daː?
Budem tam o pár minút.
Ich bin in ein paar Minuten da.
ɪç bɪn ɪn ain paːɐ miˈnuːtn daː
Kedy sa vrátite?
Wann sind Sie zurück?
van zɪnt ziː tsuˈrʏk?
Hneď som späť.
Ich bin gleich da.
ɪç bɪn glaiç daː
Odchádzam o dve hodiny.
Ich fahre in zwei Stunden ab.
ɪç ˈfaːrə ɪn tsvai ˈʃtʊndn ap
Odišiel pred pol hodinou.
Er ist vor einer halben Stunde gegangen.
eːɐ ɪst foːɐ ˈainɐ ˈhalbn ˈʃtʊndə gəˈgaŋən
Je dosť neskoro.
Es ist ziemlich spät.
εs ɪst ˈtsiːmlɪç ʃpεːt
Ešte je skoro.
Es ist noch zu früh.
εs ɪst nɔx tsuː fryː
Musím to dokončiť do piatka.
Ich muss es bis Freitag fertig machen.
ɪç mʊs εs bɪs ˈfraitaːk ˈfεrtɪç ˈmaxn
Musí sa to zaplatiť do štrnástich dní od...
Es muss innerhalb von 14 Tagen ab dem... bezahlt werden.
εs mʊs ˈɪnɐhalp fɔn ˈfɪrtseːn ˈtaːgn ap deːm... bəˈtsaːlt ˈveːɐdn
Stihneme to?
Schaffen wir es?
ˈʃafn viːɐ εs?
Nestihnem to načas.
Ich schaffe es nicht rechtzeitig.
ɪç ˈʃafə εs nɪçt ˈrεçttsaitɪç
Môžeme to odložiť?
Können wir es verschieben?
ˈkœnən viːɐ εs fεɐˈʃiːbn?
Môžete prísť niekedy inokedy?
Können Sie ein anderes Mal kommen?
ˈkœnən ziː ain ˈandərəs maːl ˈkɔmən?
Dorazím zajtra ráno.
Ich komme morgen früh.
ɪç ˈkɔmə ˈmɔrgn fryː
Pozajtra nebudem mať čas.
Übermorgen habe ich keine Zeit.
ˈyːbɐmɔrgn ˈhaːbə ɪç ˈkainə tsait
Vlak odchádza zajtra ráno.
Der Zug fährt morgen früh ab.
deːɐ tsuːk fεːɐt ˈmɔrgn fryː ap
Koľko máme času?
Wie viel Zeit haben wir?
viː fiːl tsait ˈhaːbn viːɐ?
Nemáme veľa času.
Wir haben nicht viel Zeit.
viːɐ ˈhaːbn nɪçt fiːl tsait
Musíme sa poponáhľať.
Wir müssen uns beeilen.
viːɐ ˈmʏsn ʊns bəˈ|ailən
Ponáhľam sa.
Ich habe es eilig.
ɪç ˈhaːbə εs ˈailɪç
Ako dlho to potrvá?
Wie lange wird es dauern?
viː ˈlaŋə vɪrt εs ˈdauɐn?
Je najvyšší čas ísť.
Es ist höchste Zeit zu gehen.
εs ɪst ˈhøːçstə tsait tsuː ˈgeːən
Netreba sa ponáhľať.
Es ist nicht nötig, sich zu beeilen.
εs ɪst nɪçt ˈnøːtɪçˌ zɪç tsuː bəˈ|ailən
Máme dosť času.
Wir haben genug Zeit.
viːɐ ˈhaːbn gəˈnuːk tsait
Koľko máš rokov?
Wie alt bist du?
viː alt bɪst duː?