Kúpalisko, bazén, pláž

Kúpalisko, bazén, pláž

Schwimmbad, Strand
Je tu niekde bazén alebo kúpalisko?
Gibt es hier ein Schwimmbad oder Freibad?
gipt εs hiːɐ ain ˈʃvɪmbaːt ˈoːdɐ ˈfraibaːt?
Je tu v okolí nejaký akvapark?
Gibt es in der Nähe einen Aquapark?
gipt εs ɪn deːɐ ˈnεːə ˈainən ˈakvapark?
Koľko je vstupné?
Was kostet der Eintritt?
vas ˈkɔstət deːɐ ˈaintrɪt?
Kde sú tu toalety/sprchy?
Wo sind hier Toiletten/Duschen bitte?
voː zɪnt hiːɐ toaˈlεtn/ˈduːʃn ˈbɪtə?
Môžem si požičať nafukovačku?
Kann man hier eine Luftmatratze leihen?
kan man hiːɐ ˈainə ˈlʊftmatratsə ˈlaiən?
Aký hlboký je tento bazén?
Wie tief ist dieses Schwimmbecken?
viː tiːf ɪst ˈdiːzəs ˈʃvɪmbεkn?
Môže sa tu skákať do vody?
Darf man hier ins Wasser springen?
darf man hiːɐ ɪns ˈvasɐ ˈʃprɪŋən?
Pred vstupom do bazéna sa osprchujte, prosím.
Duschen Sie sich vor dem Betreten des Schwimmbeckens, bitte.
ˈduːʃn ziː zɪç foːɐ deːm bəˈtreːtn dεs ˈʃvɪmbεknsˌ ˈbɪtə
Máte tu bazén s protiprúdom?
Gibt es hier einen Pool mit Gegenstromanlage?
gipt εs hiːɐ ˈainən puːl mɪt ˈgeːgnʃtroːmanlaːgə?
Chceš sa pustiť na tobogane?
Willst du rutschen gehen?
vɪlst duː ˈrʊtʃn ˈgeːən?
Môžem ísť s ročným dieťaťom do detského bazénika?
Darf ein einjähriges Kind ins Planschbecken?
darf ain ˈainjεːrɪgəs kɪnt ɪns ˈplanʃbεkn?
Čo takto zájsť si na pláž?
Hast du Lust, an den Strand zu gehen?
hast duː lʊstˌ an deːn ʃtrant tsuː ˈgeːən?
Má tento hotel vlastnú pláž?
Hat dieses Hotel einen eigenen Strand?
hat ˈdiːzəs hoˈtεl ˈainən ˈaigənən ʃtrant?
Ako sa dostaneme na verejnú pláž?
Wie kommen wir an den öffentlichen Strand?
viː ˈkɔmən viːɐ an deːn ˈœfntlɪçn ʃtrant?
Dávam prednosť piesočným plážam pred okruhliakovými.
Ich mag lieber Sandstrand als Kieselstrand.
ɪç maːk ˈliːbɐ ˈzantʃtrant als ˈkiːzlʃtrant
Hľadáme pláž s pozvoľným vstupom do vody.
Wir suchen einen Strand mit flachem Einstieg ins Wasser.
viːɐ ˈzuːxn ˈainən ʃtrant mɪt ˈflaxm ˈainʃtiːk ɪns ˈvasɐ
Dá sa tu prenajať čln?
Kann man hier ein Boot mieten?
kan man hiːɐ ain boːt ˈmiːtn?
Chcel by som si prenajať ležadlo na celý týždeň.
Ich möchte einen Liegestuhl für die ganze Woche mieten.
ɪç ˈmœçtə ˈainən ˈliːgəʃtuːl fyːɐ diː ˈgantsə ˈvɔxə ˈmiːtn
Požičiavate aj slnečníky?
Verleihen Sie auch Sonnenschirme?
fεɐˈlaiən ziː aux ˈzɔnənʃɪrmə?
Koľko stojí požičanie vodného skútra?
Wie viel zahlt man für einen Jet-Ski?
viː fiːl tsaːlt man fyːɐ ˈainən ˈdʒεtski?
Chceli by sme vyskúšať parasailing.
Wir möchten Parasailing probieren.
viːɐ ˈmœçtn ˈpærəseɪlɪŋ proˈbiːrən
Poďme si zaplávať/sa vykúpať.
Gehen wir schwimmen/baden!
ˈgeːən viːɐ ˈʃvimən/ˈbaːdn!
More je príliš rozbúrené.
Das Meer ist zu unruhig.
das meːɐ ɪst tsuː ˈʊnruːɪç
Neplávaj príliš ďaleko od brehu.
Schwimm nicht zu weit vom Ufer weg.
ˈʃvɪm nɪçt tsuː vait fɔm ˈuːfɐ vεk
Dávajte si pozor na spätné prúdy.
Passen Sie auf den Gegenstrom auf.
ˈpasn ziː auf deːn ˈgeːgnʃtroːm auf
Pri chodení po vode radšej noste sandále.
Zum Planschen ziehen Sie lieber Sandalen an.
tsʊm ˈplanʃn ˈtsiːən ziː ˈliːbɐ zanˈdaːlən an
Asi som stúpil na morského ježka.
Ich bin jetzt wohl in einen Seeigel getreten.
ɪç bɪn jεtst voːl ɪn ˈainən ˈzeː|iːgl gəˈtreːtn
Chcem sa opaľovať.
Ich möchte mich sonnen.
ɪç ˈmœçtə mɪç ˈzɔnən
Môžem sa tu opaľovať hore bez?
Darf man hier oben ohne sonnen?
darf man hiːɐ ˈoːbn ˈoːnə ˈzɔnən?
Je tu niekde nudistická pláž?
Gibt es hier einen FKK-Strand?
gipt εs hiːɐ ˈainən εfkaːˈkaːʃtrant?
Natrel si sa opaľovacím krémom?
Hast du dich mit Sonnencreme eingekremt?
hast duː dɪç mɪt ˈzɔnənkreːm ˈaingəkremt?
Natrel by si mi chrbát (opaľovacím krémom)?
Kannst du mir den Rücken (mit Sonnencreme) einkremen?
kanst duː miːɐ deːn ˈrʏkn (mɪt ˈzɔnənkreːm) ˈainkreːmən?
Si pekne opálená.
Du bist schön braun.
duː bɪst ʃøːn braun
Spálil som si plecia.
Ich habe mir die Schultern verbrannt.
ɪç ˈhaːbə miːɐ diː ˈʃʊltɐn fεɐˈbrant
Máš spálený chrbát.
Dein Rücken ist verbrannt.
dain ˈrʏkn ɪst fεɐˈbrant
Zahrabeš ma do piesku?
Kannst du mich in Sand vergraben?
kanst duː mɪç ɪn zant fεɐˈgraːbn?
Môžeme si tu nazbierať nejaké mušle?
Darf man hier Muscheln sammeln?
darf man hiːɐ ˈmʊʃln ˈzamln?
Zákaz kúpania
Baden verboten
ˈbaːdn fεɐˈboːtn
Zákaz skákania
Springen verboten
ˈʃprɪŋən fεɐˈboːtn
plavci
Schwimmer
ˈʃvɪmɐ
neplavci
Nichtschwimmer
ˈnɪçtʃvɪmɐ
kúpalisko
s Freibad
ˈfraibaːt
(krytý) bazén
e Schwimmhalle
ˈʃvɪmhalə
akvapark
r Aquapark
ˈakvapark
detský bazénik
s Planschbecken
ˈplanʃbεkn
prezliekacia kabínka
e Umkleidekabine
ˈʊmklaidəkabiːnə
sprchy
e Duschen
ˈduːʃn
pánske plavky
e Badehose
ˈbaːdəhoːzə
dámske plavky
r Badeanzug
ˈbaːdə|antsuːk
dvojdielne plavky
zweiteiliger Badeanzug
ˈtsvaitailɪgɐ ˈbaːdə|antsuːk
bikiny
r Bikini
biˈkiːni
osuška
s Badetuch
ˈbaːdətuːx
kúpacia čiapka
e Bademütze
ˈbaːdəmʏtsə
plávacie koleso
r Schwimmgürtel, r Schwimmring
ˈʃvɪmgʏrtlˌ ˈʃvɪmrɪŋ
čln
s Boot
boːt
vodný bicykel
s Tretboot
ˈtreːtboːt
plutvy
e (Schwimm)Flossen
(ˈʃvɪm)ˈflɔsn
potápačské okuliare
e Taucherbrille
ˈtauxɐbrɪlə
nafukovací matrac
e Luftmatratze
ˈlʊftmatratsə
ležadlo, plážové kreslo
r Liegestuhl
ˈliːgəʃtuːl
(plážový) slnečník
r Strandschirm
ˈʃtrantʃɪrm
vodný skúter
r Jet-Ski
ˈdʒεtski
vodné lyže
e Wasserski
ˈvasɐʃiː
občerstvenie (stánok)
r Imbiss
ˈɪmbɪs