Na pošte

Na pošte

Auf der Post
Chcel by som poslať doporučený list.
Ich möchte einen Einschreibebrief abschicken.
ɪç ˈmœçtə ˈainən ˈainʃraibəbriːf ˈapʃɪkn
Obyčajne, prosím.
Normal, bitte.
nɔrˈmaːlˌ ˈbɪtə
Obálku/Známku, prosím.
Einen Umschlag/Eine Briefmarke, bitte.
ˈainən ˈʊmʃlaːk/ˈainə ˈbriːfmarkəˌ ˈbɪtə
Akú známku treba do...?
Welche Briefmarke braucht man nach...?
ˈvεlçə ˈbriːfmarkə brauxt man naːx?
Koľko stojí list do...?
Was kostet ein Brief nach...?
vas ˈkɔstət ain briːf naːx?
Pri ktorej priehradke sa podávajú balíky?
Wo ist der Paketschalter?
voː ɪst deːɐ paˈkeːtʃaltɐ?
pošta
e Post
pɔst
list
r Brief
briːf
pohľadnica
e Postkarte
ˈpɔstkartə
obálka
r (Brief)Umschlag
(briːf)ˈʊmʃlaːk
balík
s Paket
paˈkeːt
známka
e Briefmarke
ˈbriːfmarkə
adresa
e Adresse
aˈdrεsə
ulica
e Straße
ˈʃtraːsə
mesto
e Stadt
ʃtat
PSČ
e PLZ
peː|εlˈtsεt
doručenie
e Zustellung
ˈtsuːʃtεlʊŋ
doporučene
per Einschreiben
pεr ˈainʃraibn
letecky
mit Luftpost
mɪt ˈlʊftpɔst
expres
express
εksˈprεs