Cyklistika

Cyklistika

Radfahren
Chceli by sme si zabicyklovať.
Wir möchten gerne Rad fahren.
viːɐ ˈmœçtn ˈgεrnə raːt ˈfaːrən
Organizujete cyklistické výlety?
Organisieren Sie Radtouren?
ɔrganiˈziːrən ziː ˈraːttuːrən?
Dajú sa tu požičať bicykle?
Kann man hier ein Fahrrad mieten?
kan man hiːɐ ain ˈfaːɐraːt ˈmiːtn?
Dá sa tu niekde kúpiť cyklistická mapa?
Kann man hier eine Fahrradkarte kaufen?
kan man hiːɐ ˈainə ˈfaːɐraːtkartə ˈkaufn?
Sú tu v okolí nejaké cyklistické chodníky?
Gibt es in der Nähe einige Radwege?
gipt εs ɪn deːɐ ˈnεːə ˈainɪgə ˈraːtveːgə?
Koľko je to kilometrov?
Wie viele Kilometer sind es?
viː ˈfiːlə kiloˈmeːtɐ zɪnt εs?
Nie som zvyknutý na dlhé trasy.
Ich bin an lange Strecken nicht gewöhnt.
ɪç bɪn an ˈlaŋə ˈʃtrεkn nɪçt gəˈvøːnt
Je na trase veľa strmých kopcov?
Gibt es da viele steile Hügel?
gipt εs daː ˈfiːlə ˈʃtailə ˈhyːgl?
Je lepšie mať na túto trasu horský bicykel?
Ist für diese Strecke ein Mountainbike besser?
ɪst fyːɐ ˈdiːzə ˈʃtrεkə ain ˈmauntɪnbaik ˈbεsɐ?
Musím mať cyklistickú prilbu?
Muss ich einen Fahrradhelm tragen?
mʊs ɪç ˈainən ˈfaːɐraːthεlm ˈtraːgn?
Ako dlho ešte pôjdeme?
Wie lange fahren wir noch?
viː ˈlaŋə ˈfaːrən viːɐ nɔx?
Už nevládzem, som unavený.
Ich kann nicht mehr, ich bin müde.
ɪç kan nɪçt meːɐˌ ɪç bɪn ˈmyːdə
Potrebujem si oddýchnuť.
Ich brauche eine Pause.
ɪç ˈbrauxə ˈainə ˈpauzə
Musíme zosadnúť a tlačiť/preniesť bicykle.
Wir müssen absteigen und die Fahrräder schieben/tragen.
viːɐ ˈmʏsn ˈapʃtaign ʊnt diː ˈfaːɐrεːdɐ ˈʃiːbn/ˈtraːgn
Dostal som defekt na prednom/zadnom kolese.
Mein Fahrrad hatte vorne/hintern einen Platten.
main ˈfaːɐraːt ˈhatə ˈfɔrnə/ˈhɪntɐn ˈainən ˈplatn
Môžete mi opraviť defekt na kolese?
Können Sie mir einen Platten flicken?
ˈkœnən ziː miːɐ ˈainən ˈplatn ˈflɪkn?
Môžem si požičať (vašu) pumpu?
Kann ich mir Ihre Pumpe leihen?
kan ɪç miːɐ ˈiːrə ˈpʊmpə ˈlaiən?
Mám niečo s prehadzovačkou.
Mit meiner Gangschaltung stimmt etwas nicht.
mɪt ˈmainɐ ˈgaŋʃaltʊŋ ʃtɪmt ˈεtvas nɪçt
Nemôžem prehadzovať rýchlosti.
Ich kann nicht schalten.
ɪç kan nɪçt ˈʃaltn
Musím si dať nižšie/vyššie sedadlo.
Ich muss meinen Sattel niedriger/höher stellen.
ɪç mʊs ˈmainən ˈzatl ˈniːdrɪgɐ/ˈhøːɐ ˈʃtεlən
Potrebujem vycentrovať predné koleso.
Ich muss mein Vorderrad zentrieren.
ɪç mʊs main ˈfɔrdɐraːt tsεnˈtriːrən
Prasklo mi brzdové lanko.
Mein Bremszug ist gerissen.
main ˈbrεmstsuːk ɪst gəˈrɪsn
Môžete mi nastaviť brzdy?
Können Sie meine Bremsen nachstellen?
ˈkœnən ziː ˈmainə ˈbrεmzn ˈnaːxʃtεlən?
Spadol som z bicykla.
Ich bin vom Fahrrad gestürzt.
ɪç bɪn fɔm ˈfaːɐraːt gəˈʃtʏrtst
Zrazilo ma auto.
Ich wurde von einem Auto angefahren.
ɪç ˈvʊrdə fɔn ˈainəm ˈauto ˈangəfaːrən
Ukradli mi bicykel.
Mein Fahrrad wurde gestohlen.
main ˈfaːɐraːt ˈvʊrdə gəˈʃtoːlən
bicykel
s Fahrrad
ˈfaːɐraːt
horský bicykel
s Mountainbike
ˈmauntɪnbaik
cestný bicykel
s Rennrad
ˈrεnraːt
trekingový bicykel
s Trekkingbike
ˈtrεkɪŋbaik
plášť
r Reifen
ˈraifn
duša
r Schlauch
ʃlaux
ventil
s Ventil
vεnˈtiːl
ráfik
e Felge
ˈfεlgə
špice
e Speichen
ˈʃpaiçn
imbusový kľúč
r Inbusschlüssel
ˈɪnbʊsʃlʏsl
sedlo
r Sattel
ˈzatl
zadná prehadzovačka
e Gangschaltung
ˈgaŋʃaltʊŋ
predná prehadzovačka
r Umwerfer
ˈʊmvεrfɐ
prevodník
s Kettenrad
ˈkεtnraːt
pumpa
e Pumpe
ˈpʊmpə
rám
r Rahmen
ˈraːmən
reťaz
e Kette
ˈkεtə
(odpružená) vidlica
e (gefederte) Gabel
(gəˈfeːdɐtə) ˈgaːbl
riadidlá
e Lenkstange
ˈlεŋkʃtaŋə
radiaca páka
r Schalthebel
ˈʃaltheːbl
brzdy
e Bremsen
ˈbrεmzn
brzdové klátiky
e Bremsklötze
ˈbrεmskløtsə
blatník
s Schutzblech
ˈʃʊtsblεç
nosič
r Träger
ˈtrεːgɐ
cyklistická fľaša
e Fahrradflasche
ˈfaːɐraːtflaʃə
cyklistická prilba
r Fahrradhelm
ˈfaːɐraːthεlm
lepiaca súprava
s Flickzeug
ˈflɪktsɔyk