Kúpeľňa a záchod

Kúpeľňa a záchod

Bad und Toilette
Kde je tu kúpeľňa/záchod?
Wo ist das Bad/die Toilette, bitte?
voː ɪst das baːt/diː toaˈlεtəˌ ˈbɪtə?
Potrebujem sa umyť/opláchnuť.
Ich möchte mich gerne waschen/kurz waschen.
ɪç ˈmœçtə mɪç ˈgεrnə ˈvaʃn/kʊrts ˈvaʃn
Kde si môžem umyť ruky?
Wo kann ich mir die Hände waschen?
voː kan ɪç miːɐ diː ˈhεndə ˈvaʃn?
Môžem sa osprchovať?
Darf/Kann ich mich duschen?
darf/kan ɪç mɪç ˈduːʃn?
Práve sa sprchuje.
Er duscht sich gerade.
eːɐ ˈduːʃt zɪç gəˈraːdə
Rád by som si napustil vaňu.
Ich würde mir gerne ein Bad einlassen.
ɪç ˈvʏrdə miːɐ ˈgεrnə ain baːt ˈainlasn
Môžem použiť tento uterák?
Kann ich dieses Handtuch benutzen?
kan ɪç ˈdiːzəs ˈhanttuːx bəˈnʊtsn?
Asi by som sa mal oholiť.
Ich muss mich rasieren.
ɪç mʊs mɪç raˈziːrən
Môžem si požičať tvoj krém?
Darf ich deine Creme nehmen?
darf ɪç ˈdainə kreːm ˈneːmən?
Musím si vyčistiť zuby.
Ich muss mir die Zähne putzen.
ɪç mʊs miːɐ diː ˈtsεːnə ˈpʊtsn
Máš zubnú niť?
Hast du Zahnseide?
hast duː ˈtsaːnzaidə?
Lakuješ si nechty?
Lackierst du dir die Nägel?
ˈlakiːɐst duː diːɐ diː ˈnεːgl?
Prečo netečie teplá voda?
Warum fließt das warme Wasser nicht?
vaˈrʊm fliːst das ˈvarmə ˈvasɐ nɪçt?
Musím ísť na záchod.
Ich muss auf Toilette (gehen).
ɪç mʊs auf toaˈlεtə (ˈgeːən)
Musím ísť na malú/veľkú.
Ich muss mein kleines/großes Geschäft machen.
ɪç mʊs main ˈklainəs/ˈgroːsəs gəˈʃεft ˈmaxn
Nie je tu toaletný papier.
Es ist kein Klopapier da.
εs ɪst kain ˈkloːpapiːɐ daː
Na záchode nefunguje ventilátor.
Die Lüftung auf der Toilette ist kaputt.
diː ˈlʏftʊŋ auf deːɐ toaˈlεtə ɪst kaˈpʊt
Ten záchod nesplachuje.
Das Klo spült nicht.
das kloː ˈʃpyːlt nɪçt
Záchod tečie.
Die Spülung läuft.
diː ˈʃpyːlʊŋ lɔyft
Záchod je (už zasa) upchatý.
Die Toilette ist (schon wieder) verstopft.
diː toaˈlεtə ɪst (ʃoːn ˈviːdɐ) fεɐˈʃtɔpft
Umývadlo neodteká.
Das Waschbecken ist verstopft.
das ˈvaʃbεkn ɪst fεɐˈʃtɔpft
Kde nájdem handru na zem?
Wo finde ich einen Wischlappen?
voː ˈfɪndə ɪç ˈainən ˈvɪʃlapn?
Môžem si tu nechať toaletné potreby?
Kann ich meine Waschtasche hier lassen?
kan ɪç ˈmainə vaʃˈtaʃə hiːɐ ˈlasn?
vaňa
e Wanne
ˈvanə
sprcha
e Dusche
ˈduːʃə
sprchový kút
s Duschbad, e Duschkabine
ˈduːʃbaːtˌ ˈduːʃkabiːnə
umývadlo
s Waschbecken
ˈvaʃbεkn
kohútik (vodovodný)
r (Wasser)Hahn
(ˈvasɐ)haːn
teplá/studená voda
warmes/kaltes Wasser
ˈvarməs/ˈkaltəs ˈvasɐ
zrkadlo
r Spiegel
ˈʃpiːgl
mydlo
e Seife
ˈzaifə
sprchový gél
s Duschgel
ˈduːʃgeːl
šampón
s Shampoo(n)
ˈʃampuː(n)
kondicionér
e Haarspülung
ˈhaːɐʃpyːlʊŋ
pena do kúpeľa
s Schaumbad
ˈʃaumbaːt
kúpeľová soľ
s Badesalz
ˈbaːdəzalts
uterák
s Handtuch
ˈhanttuːx
osuška
s Badetuch
ˈbaːdətuːx
župan
r Bademantel
ˈbaːdəmantl
kúpeľňová predložka
r Badvorleger
ˈbaːtfoːɐleːgɐ
sprchový záves
r Duschvorhang
ˈduːʃfoːɐhaŋ
vatové tyčinky
e Wattestäbchen
ˈvatəʃtεːpçən
zubná kefka
e Zahnbürste
ˈtsaːnbʏrstə
zubná pasta
e Zahnpasta
ˈtsaːnpasta
dentálna niť
e Zahnseide
ˈtsaːnzaidə
toaleta, záchod, WC
e Toilette, s Klosett, s WC
toaˈlεtəˌ kloˈzεtˌ veːˈtseː
toaletný papier
s Klopapier, s Toilettenpapier
ˈkloːpapiːɐˌ toaˈlεtnpapiːɐ
záchodová kefa
e Klobürste
ˈkloːbʏrstə
(gumený) zvon
e Saugglocke
ˈzaukglɔkə
záchodová misa
s Klobecken
kloːˈbεkn
nádržka na vodu
r Wasserkasten
ˈvasɐkastn
záchodová doska
e Klobrille
kloːˈbrɪlə
splachovač
e Spülvorrichtung
ˈʃpyːlfoːɐrɪçtʊŋ