Pozvanie

Pozvanie

Einladung
Pozvi ju niekam!
Lade sie ein!
ˈlaːdə ziː ain!
Máš zajtra dopoludnia/večer čas?
Hast du morgen Vormittag/Abend Zeit?
hast duː ˈmɔrgn ˈfoːɐmɪtaːk/ˈaːbnt tsait?
Zajtra nemám nič v pláne.
Für morgen habe ich nichts vor.
fyːɐ ˈmɔrgn ˈhaːbə ɪç nɪçts foːɐ
Nechcel by si sa na chvíľu staviť?
Magst du kurz vorbeikommen?
maːkst duː kʊrts foːɐˈbaikɔmən?
Príďte k nám dnes/zajtra na večeru.
Kommt heute/morgen zu uns zum Abendessen.
kɔmt ˈhɔytə/ˈmɔrgn tsuː ʊns tsʊm ˈaːbnt|εsn
Môžeme sa stretnúť zajtra o piatej (popoludní)?
Können wir uns morgen um fünf Uhr nachmittags treffen?
ˈkœnən viːɐ ʊns ˈmɔrgn ʊm fʏnf uːɐ ˈnaːxmɪtaːks ˈtrεfn?
Môžem vás pozvať na obed/večeru?
Kann ich Sie zum Mittagessen/Abendessen einladen?
kan ɪç ziː tsʊm ˈmɪtaːk|εsn/ˈaːbnt|εsn ˈainlaːdn?
Hodí sa vám to zajtra o tretej?
Passt es Ihnen morgen um drei?
past εs ˈiːnən ˈmɔrgn ʊm drai?
Budem vás čakať okolo šiestej.
Ich erwarte Sie gegen sechs (Uhr).
ɪç εɐˈvartə ziː ˈgeːgn zεks (uːɐ)
Zastavím sa u teba okolo pol ôsmej.
Ich werde bei dir gegen halb acht vorbeikommen.
ɪç ˈveːɐdə bai diːɐ ˈgeːgn halp axt foːɐˈbaikɔmən
O desiatej som u vás.
Um zehn bin ich bei euch.
ʊm tseːn bɪn ɪç bai ɔyç
Ešte ti zavolám.
Ich rufe dich noch an.
ɪç ˈruːfə dɪç nɔx an
Dám vám vedieť najneskôr zajtra.
Ich gebe euch spätestens morgen Bescheid.
ɪç ˈgeːbə ɔyç ˈʃpεːtəstns ˈmɔrgn bəˈʃait
Prijal naše pozvanie.
Er hat unsere Einladung angenommen.
eːɐ hat ˈʊnzərə ˈainlaːdʊŋ ˈangənɔmən
Vďaka za pozvanie.
Vielen Dank für die Einladung.
ˈfiːlən daŋk fyːɐ diː ˈainlaːdʊŋ
Prídem veľmi rád.
Ich komme sehr gern.
ɪç ˈkɔmə zeːɐ ˈgεrn
Bohužiaľ, nebudeme môcť prísť.
Wir können leider nicht kommen.
viːɐ ˈkœnən ˈlaidɐ nɪçt ˈkɔmən
Niečo mi do toho prišlo.
Mir ist etwas dazwischengekommen.
miːɐ ɪst ˈεtvas daˈtsvɪʃngəkɔmən
Necháme to na inokedy.
Verschieben wir es auf ein anderes Mal.
fεɐˈʃiːbn viːɐ εs auf ain ˈandərəs maːl
Tak možno inokedy.
Vielleicht ein anderes Mal.
fiˈlaiçt ain ˈandərəs maːl