Nápoje

Nápoje

Getränke

Alkoholické nápoje

Alkoholische Getränke
pivo
s Bier
biːɐ
svetlé pivo
helles Bier, s Helle
ˈhεləs biːɐˌ ˈhεlə
tmavé pivo
dunkles Bier, s Dunkle
ˈdʊŋkləs biːɐˌ ˈdʊŋklə
čapované pivo
s Bier vom Fass
biːɐ fɔm fas
fľaškové pivo
s Flaschenbier
ˈflaʃnbiːɐ
pivo v plechovke
s Dosenbier
ˈdoːznbiːɐ
plzeň
s Pilsner
ˈpɪlznɐ
víno
r Wein
vain
červené víno
r Rotwein
ˈroːtvain
biele víno
r Weißwein
ˈvaisvain
ružové víno
r Rosé
roˈzeː
suché/sladké víno
trockener Wein/r Süßwein
ˈtrɔkənɐ vain/ˈzyːsvain
stolové víno
r Tischwein, r Tafelwein
ˈtɪʃvainˌ ˈtaːflvain
vínny strek
e Weinschorle
ˈvainʃɔrlə
varené víno
r Glühwein
ˈglyːvain
šumivé víno
r Sekt, r Perlwein
zεktˌ ˈpεrlvain
šampanské
r Champagner
ʃamˈpanjɐ
vermút
r Wermut
ˈveːɐmuːt
cider (nízkoalkoholický jablčný mušt)
r Cidre
ˈsiːdr
aperitív
r Aperitif
aperiˈtiːf
tvrdý alkohol
e Spirituosen
ʃpiriˈtuoːzn
likér
r Likör
liˈkøːɐ
whisky
r Whiskey
ˈwɪski
vodka
r Wodka
ˈvɔtka
džin
r Gin
dʒɪn
koňak
r Kognak
ˈkɔnjak
vaječný koňak
r Eierlikör
ˈaiɐlikøːɐ
grog
r Grog
grɔk
pálenka
r Schnaps
ʃnaps
pohár
s Glas
glaːs
poldeci
ein Kurzer
ain ˈkʊrtsɐ

Nealkoholické nápoje

Alkoholfreie Getränke
voda
s Wasser
ˈvasɐ
perlivá/neperlivá voda
s Wasser mit/ohne Kohlensäure
ˈvasɐ mɪt/ˈoːnə ˈkoːlənzɔyrə
minerálna voda, minerálka
s Mineralwasser
mineˈraːlvasɐ
džús
r Saft
zaft
pomarančový džús
r Orangensaft
oˈrɑ̃ːʒnzaft
jablkový džús
r Apfelsaft
ˈapflzaft
ananásový džús
r Ananassaft
ˈananaszaft
džús z čiernych ríbezlí
r schwarze Johannisbeersaft
ˈʃvartsə joˈhanɪsbeːrzaft
paradajkový džús
r Tomatensaft
toˈmaːtnzaft
jablkový mušt
r Apfelsaft
ˈapflzaft
limonáda
e Limonade, e Brause
limoˈnaːdəˌ ˈbrauzə
sóda
s Sodawasser
ˈzoːdavasɐ
tonik
s Tonic
ˈtonɪk
nealkoholické pivo
alkoholfreies Bier
ˈalkohoːlfraiəs biːɐ
zázvorová limonáda
s Gingerale
ˈdʒɪndʒɐeɪl
ľadový čaj
r Eistee
ˈaisteː
ľadová káva
r Eiskaffee
ˈaiskafeː
mliečny koktail
r Milchshake
ˈmɪlçʃeɪk
mlieko
e Milch
mɪlç
nízkotučné mlieko
fettarme Milch
ˈfεt|armə mɪlç
polotučné mlieko
e Halbfettmilch
ˈhalpfεtmɪlç
plnotučné mlieko
e Vollmilch
ˈfɔlmɪlç

Teplé nápoje

Warme Getränke
čaj
r Tee
teː
čierny/zelený čaj
schwarzer/grüner Tee
ˈʃvartsɐ/ˈgryːnɐ teː
ovocný čaj
r Früchtetee
ˈfrʏçtəteː
bylinkový čaj
r Kräutertee
ˈkrɔytɐteː
čaj s mliekom
Tee mit Milch
teː mɪt mɪlç
čaj s citrónom
Tee mit Zitrone
teː mɪt tsiˈtroːnə
aromatizovaný čaj
aromatisierter Tee
aromatiˈziːɐtɐ teː
káva
r Kaffee
ˈkafeː
čierna káva
schwarzer Kaffee
ˈʃvartsɐ ˈkafeː
káva s mliekom
r Milchkaffee
ˈmɪlçkafeː
viedenská káva
Kaffee mit Sahne
ˈkafeː mɪt ˈzaːnə
turecká káva
türkischer Kaffee
ˈtʏrkɪʃɐ ˈkafeː
instantná káva
löslicher Kaffee
ˈløːslɪçɐ ˈkafeː
kapučíno
r Cappuccino
kapuˈtʃiːno
espres(s)o
r Espresso
εsˈprεso
kakao
r Kakao
kaˈkaːo
horúca čokoláda
heiße Schokolade
ˈhaisə ʃokoˈlaːdə