Rozmery a vlastnosti

Rozmery a vlastnosti

Maße und Eigenschaften
Aké je to veľké?
Wie groß ist es?
viː groːs ɪst εs?
Koľko to má na šírku/dĺžku?
Welche Breite/Länge hat es?
ˈvεlçə ˈbraitə/ˈlεŋə hat εs?
Koľko to váži?
Wie viel wiegt es?
viː fiːl viːkt εs?
Je to príliš ťažké/veľké.
Es ist zu schwer/groß.
εs ɪst tsuː ʃveːɐ/groːs
malý
klein
klain
veľký
groß
groːs
krátky
kurz
kʊrts
dlhý
lang
laŋ
hrubý
dick
dɪk
široký
breit
brait
tenký
dünn
dʏn
úzky
schmal, eng
ʃmaːlˌ εŋ
vysoký
hoch
hoːx
nízky
niedrig
ˈniːdrɪç
hlboký
tief
tiːf
plytký
seicht
zaiçt
plochý
flach
flax
okrúhly, guľatý
rund
rʊnt
hranatý
eckig
ˈεkɪç
krivý
krumm, schief
krʊmˌ ʃiːf
rovný
gerade
gəˈraːdə
ľahký
leicht
laiçt
ťažký
schwer
ʃveːɐ
objemný
sperrig
ˈʃpεrɪç