Dni a týždne

Dni a týždne

Tage und Wochen
dnes
heute
ˈhɔytə
zajtra
morgen
ˈmɔrgn
pozajtra
übermorgen
ˈyːbɐmɔrgn
popozajtra
überübermorgen
ˈyːbɐ|yːbɐmɔrgn
včera
gestern
ˈgεstɐn
predvčerom
vorgestern
ˈfoːɐgεstɐn
denne, každý deň
jeden Tag, täglich
ˈjeːdn taːkˌ ˈtεːklɪç
raz za deň/týždeň
einmal täglich/wöchentlich
ˈainmaːl ˈtεːklɪç/ˈvœçntlɪç
o tri dni/týždne
in drei Tagen/Wochen
ɪn drai ˈtaːgn/ˈvɔxn
minulý/budúci týždeň
letzte/nächste Woche
ˈlεtstə/ˈnεːçstə ˈvɔxə
cez týždeň
unter der Woche
ˈʊntɐ deːɐ ˈvɔxə
cez víkendy
an Wochenenden
an ˈvɔxənεndn
pracovný deň
r Werktag
ˈvεrktaːk
všedný deň
r Alltag
ˈaltaːk
sviatok
r Feiertag
ˈfaiɐtaːk

Dni v týždni

Wochentage
pondelok
r Montag
ˈmoːntaːk
utorok
r Dienstag
ˈdiːnstaːk
streda
r Mittwoch
ˈmɪtvɔx
štvrtok
r Donnerstag
ˈdɔnɐstaːk
piatok
r Freitag
ˈfraitaːk
sobota
r Samstag
ˈzamstaːk
nedeľa
r Sonntag
ˈzɔntaːk
v stredu/vo štvrtok
am Mittwoch/Donnerstag
am ˈmɪtvɔx/ˈdɔnɐstaːk

Časti dňa

Tageszeiten
ráno
r Morgen
ˈmɔrgn
predpoludnie
r Vormittag
ˈfoːɐmɪtaːk
poludnie
r Mittag
ˈmɪtaːk
popoludnie
r Nachmittag
ˈnaːxmɪtaːk
večer
r Abend
ˈaːbnt
noc
e Nacht
naxt
polnoc
e Mitternacht
ˈmɪtɐnaxt
ráno (kedy)
am Morgen
am ˈmɔrgn
napoludnie
am Mittag, mittags
am ˈmɪtaːkˌ ˈmɪtaːks
popoludní (kedy)
am Nachmittag
am ˈnaːxmɪtaːk
večer (kedy)
am Abend
am ˈaːbnt
dnes večer
heute Abend
ˈhɔytə ˈaːbnt
včera večer
gestern Abend
ˈgεstɐn ˈaːbnt
v noci
in der Nacht
ɪn deːɐ naxt
skoro ráno
am frühen Morgen
am ˈfryːən ˈmɔrgn
o/po polnoci
um/nach Mitternacht
ʊm/naːx ˈmɪtɐnaxt
cez deň, počas dňa
tagsüber
ˈtaːks|yːbɐ