Pozdravy a oslovenia

Pozdravy a oslovenia

Begrüßung und Anrede
Dobré ráno.
Guten Morgen.
ˈguːtn ˈmɔrgn
Dobrý deň.
Guten Tag., (ÖrD) Grüß Gott.
ˈguːtn taːkˌ gryːs gɔt
Ahoj.
Hallo.
haˈloː
Dobrý deň. (popoludní)
Guten Nachmittag.
ˈguːtn ˈnaːxmɪtaːk
Dobrý večer.
Guten Abend.
ˈguːtn ˈaːbnt
Dobrú noc.
Gute Nacht.
ˈguːtə naxt
Prepáčte, prosím...
Entschuldigen Sie bitte...
εntˈʃʊldɪgn ziː ˈbɪtə
S dovolením.
Entschuldigung.
εntˈʃʊldɪgʊŋ
Čakáte na mňa?
Warten Sie auf mich?
ˈvartn ziː auf mɪç?
Rád vás vidím.
Schön Sie zu sehen.
ʃøːn ziː tsuː ˈzeːən
Dlho som ťa nevidel.
Ich habe dich lange nicht gesehen.
ɪç ˈhaːbə dɪç ˈlaŋə nɪçt gəˈzeːən
Ako sa máte?
Wie geht's Ihnen?
viː geːts ˈiːnən?
Ako sa ti darí?
Wie geht's?
viː geːts?
Ako sa má vaša rodina?
Wie geht es Ihrer Familie?
viː geːt εs ˈiːrɐ faˈmiːliə?
Mali ste príjemnú cestu?
Haben Sie eine gute Fahrt gehabt?
ˈhaːbn ziː ˈainə ˈguːtə faːɐt gəˈhaːpt?
Bolo ťažké nájsť cestu?
War es schwer (für dich) den Weg zu finden?
vaːɐ εs ʃveːɐ (fyːɐ dɪç) deːn veːk tsuː ˈfɪndn?
Našli ste to bez problémov?
Haben Sie es problemlos gefunden?
ˈhaːbn ziː εs proˈbleːmloːs gəˈfʊndn?
Cesta bola dobrá.
Die Fahrt war gut.
diː faːɐt vaːɐ guːt
Boli ste tu už niekedy?
Sind Sie schon mal hier gewesen?
zɪnt ziː ʃoːn maːl hiːɐ gəˈveːzn?
Ďakujem za opýtanie.
Danke fürs Fragen.
ˈdaŋkə fyːɐs ˈfraːgn
Mám sa dobre. A vy?
Es geht mir gut. Und Ihnen?
εs geːt miːɐ guːt ʊnt ˈiːnən?
Dá sa., Ide to.
Es geht.
εs geːt
Nemôžem sa sťažovať.
Ich kann nicht klagen.
ɪç kan nɪçt ˈklaːgn
Vyzeráte dobre.
Sie sehen gut aus.
ziː ˈzeːən guːt aus
Pán/Pani...
Herr/Frau...
hεr/frau
Dámy a páni!
Meine Damen und Herren!
ˈmainə ˈdaːmən ʊnt ˈhεrən!