Flirtovanie

Flirtovanie

Flirten
Ahoj. Môžem si prisadnúť?
Hallo. Kann ich mich zu dir setzen?
haˈloː kan ɪç mɪç tsuː diːɐ ˈzεtsn?
Odkiaľ si?
Woher kommst du?
voˈheːɐ kɔmst duː?
Si tu na dovolenke alebo služobne?
Bist du im Urlaub oder dienstlich hier?
bɪst duː ɪm ˈuːɐlaup ˈoːdɐ ˈdiːnstlɪç hiːɐ?
Môžem ťa pozvať na drink?
Kann ich dich zu einem Drink einladen?
kan ɪç dɪç tsuː ˈainəm drɪŋk ˈainlaːdn?
Čo piješ?
Was trinkst du?
vas trɪŋkst duː?
Si tu sám/sama?
Bist du allein hier?
bɪst duː aˈlain hiːɐ?
Páčiš sa mi.
Du gefällst mir.
duː gəˈfεlst miːɐ
Nezatancujeme si?
Wollen wir tanzen?
ˈvɔlən viːɐ ˈtantsn?
Páči sa mi, ako tancuješ.
Ich mag, wie du tanzt.
ɪç maːkˌ viː duː tantst
Snažíš sa ma zbaliť?
Willst du mich anmachen?
vɪlst duː mɪç ˈanmaxn?
Chodíš teraz s niekým?
Bist du mit jemandem zusammen?
bɪst duː mɪt ˈjeːmandəm tsuˈzamən?
Máš chalana/babu?
Hast du einen Freund/eine Freundin?
hast duː ˈainən frɔynt/ˈainə ˈfrɔyndɪn?
Vyzeráš úžasne.
Du siehst gut aus.
duː ziːst guːt aus
Si super.
Ich finde dich cool.
ɪç ˈfɪndə dɪç kuːl
Máš nádherné oči.
Du hast schöne Augen.
duː hast ˈʃøːnə ˈaugn
Si hrozne sexi.
Du bist echt sexy.
duː bɪst εçt ˈzεksi
Nepôjdeme sa na chvíľu prejsť?
Magst du ein bisschen spazieren gehen?
maːkst duː ain ˈbɪsçən ʃpaˈtsiːrən ˈgeːən?
Môžem ťa odprevadiť/zaviezť domov?
Kann ich dich nach Hause bringen?
kan ɪç dɪç naːx ˈhauzə ˈbrɪŋən?
Môžem ťa pobozkať?
Darf ich dich küssen?
darf ɪç dɪç ˈkʏsn?
Objím ma.
Umarme mich.
ʊmˈarmə mɪç
Nepôjdeme ku mne domov?
Gehen wir zu mir?
ˈgeːən viːɐ tsuː miːɐ?
Zostaneš na noc?
Bleibst du über Nacht?
blaipst duː ˈyːbɐ naxt?
Chcel by som s tebou stráviť noc.
Ich möchte mit dir die Nacht verbringen.
ɪç ˈmœçtə mɪt diːɐ diː naxt fεɐˈbrɪŋən
Chcem sa s tebou milovať.
Ich will mit dir schlafen.
ɪç vɪl mɪt diːɐ ˈʃlaːfn
Dnes nie. Možno niekedy inokedy.
Heute nicht. Vielleicht ein anderes Mal.
ˈhɔytə nɪçt fiˈlaiçt ain ˈandərəs maːl
No tak, buď rozumná.
Komm schon.
kɔm ʃoːn
Nemá to zmysel.
Es hat keinen Zweck.
εs hat ˈkainən tsvεk
Daj mi pokoj!
Lass mich in Ruhe!
las mɪç ɪn ˈruːə!
Daj tie ruky preč!
Hände weg!
ˈhεndə vεk!
Nie som veľmi na známosti na jednu noc.
One-Night-Stands sind nicht so mein Ding.
ˈwʌnnaɪtstænts zɪnt nɪçt zoː main dɪŋ
Máš kondóm?
Hast du ein Kondom?
hast duː ain kɔnˈdoːm?
Na toaletách je automat (na kondómy).
Auf der Toilette ist ein (Kondom)Automat.
auf deːɐ toaˈlεtə ɪst ain (kɔnˈdoːm)autoˈmaːt
Kde si ju zbalil?
Wo hast du die aufgegabelt?
voː hast duː diː ˈaufgəgaːblt?
Strašne ma priťahuje.
Ich finde sie/ihn sehr anziehend.
ɪç ˈfɪndə ziː/iːn zeːɐ ˈantsiːənt
Fakt ma rajcuje/vzrušuje.
Sie/Er reizt mich sehr.
ziː/eːɐ raitst mɪç zeːɐ
Už ste sa bozkávali?
Habt ihr euch schon geküsst?
hapt iːɐ ɔyç ʃoːn gəˈkʏst?
Je to pekná divoška.
Sie ist richtig geil.
ziː ɪst ˈrɪçtɪç gail
Je do teba zamilovaná/úplný blázon.
Sie ist verliebt/total verknallt in dich.
ziː ɪst fεɐˈliːpt/toˈtaːl fεɐˈknalt ɪn dɪç
Asi som do nej buchnutý.
Ich habe mich wohl in sie verknallt.
ɪç ˈhaːbə mɪç voːl ɪn ziː fεɐˈknalt
Zamiloval som sa do nej.
Ich habe mich in sie verliebt.
ɪç ˈhaːbə mɪç ɪn ziː fεɐˈliːpt
Je mi s tebou fajn.
Ich fühle mich gut bei dir.
ɪç ˈfyːlə mɪç guːt bai diːɐ
Ľúbim ťa.
Ich liebe dich.
ɪç ˈliːbə dɪç
Som do teba blázon.
Ich bin ganz verrückt nach dir.
ɪç bɪn gants fεɐˈrʏkt naːx diːɐ
Stále na teba myslím.
Ich muss an dich immer denken.
ɪç mʊs an dɪç ˈɪmɐ ˈdεŋkn
Chýbala si mi.
Ich habe dich vermisst.
ɪç ˈhaːbə dɪç fεɐˈmɪst
Nemôžem bez teba žiť.
Ich kann ohne dich nicht leben.
ɪç kan ˈoːnə dɪç nɪçt ˈleːbn
Čo robíš zajtra večer?
Was machst du morgen Abend?
vas maxst duː ˈmɔrgn ˈaːbnt?
Dáš mi svoje telefónne číslo?
Gibst du mir deine Nummer?
gipst duː miːɐ ˈdainə ˈnʊmɐ?
Zavolám ti.
Ich rufe dich an.
ɪç ˈruːfə dɪç an
flirt
r Flirt
flœːɐt
aférka, ľúbostný pomer
e Affäre, s Verhältnis
aˈfεːrəˌ fεɐˈhεltnɪs
bokovka
r Seitensprung
ˈzaitnʃprʊŋ
rande
s Date
deɪt
známosť na jednu noc
r One-Night Stand
ˈwʌnnaɪt ʃtant
rýchlovka
r Quickie
ˈkvɪki
sexuálne obťažovanie
sexuelle Belästigung
zεksuˈεlə bəˈlεstɪgʊŋ
sexuálne návrhy
e Annäherungsversuche
ˈannεːərʊŋsfεɐzuːxə
zvádzanie
e Verführung
fεɐˈfyːrʊŋ
zvodca
r Verführer
fεɐˈfyːrɐ
sukničkár
r Don Juan
dɔn ˈxuan
bozk
r Kuss
kʊs
francúzsky bozk
r Zungenkuss
ˈtsʊŋənkʊs
cucflek
r Knutschfleck
ˈknuːtʃflεk
obchytkávanie
e Fummelei
fʊməˈlai
bozkávanie
s Küssen
ˈkʏsn
maznanie (sa)
s Kuscheln
ˈkʊʃln
muckanie (sa)
s Knutschen
ˈknuːtʃn