Potraviny

Potraviny

Lebensmittel
cmar
e Buttermilch
ˈbʊtɐmɪlç
cukor
r Zucker
ˈtsʊkɐ
(čierne) korenie
r Pfeffer
ˈpfεfɐ
horčica
r Senf
zεnf
chlieb
s Brot
broːt
biely chlieb
s Weißbrot
ˈvaisbroːt
čierny chlieb
s Schwarzbrot
ˈʃvartsbroːt
jogurt
r Jogurt
ˈjoːgʊrt
kefír
r Kefir
ˈkeːfiːɐ
klobása
e Bratwurst
ˈbraːtvʊrst
kvasnice
e Hefe
ˈheːfə
maslo
e Butter
ˈbʊtɐ
masť
s Schmalz
ʃmalts
med
r Honig
ˈhoːnɪç
mlieko
e Milch
mɪlç
múka
s Mehl
meːl
müsli
s Müsli
ˈmyːsli
nátierka
r Aufstrich
ˈaufʃtriç
ocot
r Essig
ˈεsɪç
olej
s Öl
øːl
párok
s Würstchen
ˈvʏrstçən
paštéta
e Pastete
pasˈteːtə
pečivo
e Backwaren
ˈbakvaːrən
saláma
e Wurst
vʊrst
slanina
r Speck
ʃpεk
smotana (na šľahanie)
e Sahne
ˈzaːnə
soľ
s Salz
zalts
sušená šunka
r Trockenschinken
ˈtrɔknʃɪŋkn
syr
r Käse
ˈkεːzə
ementál
r Emmentaler
ˈεməntaːlɐ
ovčí syr
r Schafskäse
ˈʃaːfskεːzə
plátkový syr
r Scheibenkäse
ˈʃaibnkεːzə
plesňový syr
r Schimmelkäse
ˈʃɪmlkεːzə
topený syr
r Schmelzkäse
ˈʃmεltskεːzə
šunka
r Schinken
ˈʃɪŋkn
tlačenka
e Presswurst
ˈprεsvʊrst
trvanlivá saláma
e Salami
zaˈlaːmi
tvaroh
r Quark, (ÖrD) r Topfen
kvarkˌ ˈtɔpfn
vajce
s Ei
ai
žemľa
s Brötchen
ˈbrøːtçən

Ovocie

Obst
ananás
e Ananas
ˈananas
avokádo
e Avocado
avoˈkaːdo
banán
e Banane
baˈnaːnə
broskyňa
r Pfirsich
ˈpfɪrzɪç
brusnica
e Preiselbeere
ˈpraizlbeːrə
čerešňa
e Kirsche
ˈkɪrʃə
černica
e Brombeere
ˈbrɔmbeːrə
čučoriedka
e Heidelbeere
ˈhaidlbeːrə
dula
e Quitte
ˈkvɪtə
egreš
e Stachelbeere
ˈʃtaxlbeːrə
figa
e Feige
ˈfaigə
granátové jablko
r Granatapfel
graˈnaːtapfl
grapefruit
e Grapefruit
ˈgreːpfruːt
hrozienka
e Rosinen
roˈziːnən
hrozno
e Weintrauben
ˈvaintraubn
hruška
e Birne
ˈbɪrnə
jablko
r Apfel
ˈapfl
jahoda
e Erdbeere
ˈeːɐtbeːrə
kivi
e Kiwi
ˈkiːvi
kokos
e Kokosnuss
ˈkoːkɔsnʊs
malina
e Himbeere
ˈhɪmbeːrə
mandarínka
e Mandarine
mandaˈriːnə
mandľa
e Mandel
ˈmandl
mango
e Mango
ˈmaŋgo
marhuľa
e Aprikose, (ÖrD) e Marille
apriˈkoːzəˌ maˈrɪlə
melón (vodový)
e Wassermelone
ˈvasɐmeloːnə
mišpuľa
e Mispel
ˈmɪspl
orech
e Nuss
nʊs
arašid, búrsky oriešok
e Erdnuss
ˈeːɐtnʊs
kešu orech
e Cashewnuss
ˈkεʃunʊs
lieskový orech
e Haselnuss
ˈhaːzlnʊs
para orech
e Paranuss
ˈpaːranʊs
vlašský orech
e Walnuss
ˈvalnʊs
papája
e Papaya
paˈpaːja
pomaranč
e Orange
oˈrɑ̃ːʒə
pomelo
e Pomelo
ˈpomelo
ríbezľa
e Johannisbeere
joˈhanɪsbeːrə
červená ríbezľa
rote Johannisbeere
ˈroːtə joˈhanɪsbeːrə
čierna ríbezľa
schwarze Johannisbeere
ˈʃvartsə joˈhanɪsbeːrə
ringlota
e Reneklode
reːnəˈkloːdə
slivka
e Pflaume
ˈpflaumə
trnka
e Schlehe
ˈʃleːə
višňa
e Sauerkirsche
ˈzauɐkɪrʃə

Zelenina

Gemüse
brokolica
e Brokkoli
ˈbrɔkoli
cesnak
r Knoblauch
ˈknoːplaux
cibuľa
e Zwiebel
ˈtsviːbl
cuketa
e Zucchini
tsʊˈkiːni
fazuľa
e Bohnen
ˈboːnən
hlávkový šalát
r Kopfsalat
ˈkɔpfzalaːt
hrášok
e Erbsen
ˈεrpsn
huby
e Pilze
ˈpɪltsə
chren
r Meerrettich, (ÖrD) r Kren
ˈmeːɐrεtɪçˌ kreːn
kapusta
s Kraut
kraut
karfiol
r Blumenkohl
ˈbluːmənkoːl
kel
r Kohl
koːl
kôpor
r Dill
dɪl
mrkva
e Möhre
ˈmøːrə
paprika
r Paprika
ˈpaprika
paradajka
e Tomate
toˈmaːtə
pažítka
r Schnittlauch
ˈʃnɪtlaux
petržlen
e Petersilie
petɐˈziːliə
pór
r Porree
ˈpɔre
reďkovka
s Radieschen
raˈdiːsçən
ružičkový kel
r Rosenkohl
ˈroːznkoːl
šošovica
e Linsen
ˈlɪnzn
špargľa
r Spargel
ˈʃpargl
špenát
r Spinat
ʃpiˈnaːt
uhorka
e Gurke
ˈgʊrkə
zeler
r Sellerie
ˈzεləri
zemiaky
e Kartoffeln
karˈtɔfln

Korenie

Gewürz
aníz
r Anis
aˈniːs
badián
r Sternanis
ˈstεɐn|aniːs
bazalka
s Basilikum
baˈziːlikʊm
bobkový list
s Lorbeerblatt
ˈlɔrbeːɐblat
estragón
r Estragon
ˈεstragɔn
fenikel
r Fenchel
ˈfεnçl
horčičné semienko
s Senfkorn
ˈzεnfkɔrn
kardamóm
r Kardamom
kardaˈmoːm
karí
r Curry
ˈkari
klinček
e Nelke
ˈnεlkə
korenie
r Pfeffer
ˈpfεfɐ
čierne korenie
schwarzer Pfeffer
ˈʃvartsɐ ˈpfεfɐ
biele korenie
weißer Pfeffer
ˈvaisəɐ ˈpfεfɐ
ružové korenie
rosa Pfeffer
ˈroːza ˈpfεfɐ
zelené korenie
grüner Pfeffer
ˈgryːnɐ ˈpfεfɐ
kajenské korenie
r Cayennepfeffer
kaˈjεnpfεfɐ
celé korenie
s Pfefferkorn
ˈpfεfɐkɔrn
mleté korenie
gemahlener Pfeffer
gəˈmaːlənɐ ˈpfεfɐ
koriander
r Koriander
koˈriandɐ
kurkuma
e Kurkuma
ˈkʊrkuma
ligurček
s Liebstöckel
ˈliːpʃtœkl
majorán
r Majoran
ˈmaːjoran
mäta
e Minze
ˈmɪntsə
muškátový kvet
e Muskatblüte
mʊsˈkaːtblyːtə
muškátový oriešok
e Muskatnuss
mʊsˈkaːtnʊs
nové korenie
r Nelkenpfeffer
ˈnεlknpfεfɐ
oregano
r Dost, r Oregano
dɔstˌ oˈregaːno
oregano
r Oregano, r Dost
oˈregaːnoˌ dɔst
paprika
r Paprika
ˈpaprika
rasca
r Kümmel
ˈkʏml
rímska rasca
Römischer Kümmel
ˈrøːmɪʃɐ ˈkʏml
rozmarín
r Rosmarin
ˈroːsmariːn
saturejka
s Bohnenkraut
ˈboːnənkraut
šalvia
r Salbei
ˈzalbai
škorica
r Zimt
tsɪmt
trebuľka
r Kerbel
ˈkεrbl
tymian
r Thymian
ˈtyːmian
vanilka
e Vanille
vaˈnɪljə
zázvor
r Ingwer
ˈɪŋvɐ