Pýtame sa na cestu

Pýtame sa na cestu

Fragen nach dem Weg
Kde to je?
Wo ist es?
voː ɪst εs?
Ako sa tam dostanem?
Wie komme ich dorthin?
viː ˈkɔmə ɪç ˈdɔrthɪn?
Potrebujem sa dostať do...
Ich muss zu... kommen.
ɪç mʊs tsuː... ˈkɔmən
Prepáčte, kde je tu (najbližší)...?
Entschuldigen Sie bitte, wo ist hier (der nächste)...?
εntˈʃʊldɪgn ziː ˈbɪtəˌ voː ɪst hiːɐ (deːɐ ˈnεːçstə)paradɔnˈtoːzə
Ideme správne na...?
Fahren wir richtig nach...?
ˈfaːrən viːɐ ˈrɪçtɪç naːx?
Malo by to byť niekde tu.
Es muss irgendwo hier sein.
εs mʊs ˈɪrgntvoː hiːɐ zain
Ako ďaleko je to odtiaľto?
Wie weit ist es von hier?
viː vait ɪst εs fɔn hiːɐ?
Je to odtiaľto ďaleko?
Ist es weit von hier?
ɪst εs vait fɔn hiːɐ?
Môžete mi ukázať cestu do...?
Können Sie mir den Weg nach... zeigen?
ˈkœnən ziː miːɐ deːn veːk naːx... ˈtsaign?
Môžete mi to ukázať na mape?
Können Sie es mir auf der Karte zeigen?
ˈkœnən ziː εs miːɐ auf deːɐ ˈkartə ˈtsaign?
Dá sa tam dostať autom?
Kommt man mit dem Auto hin?
kɔmt man mɪt deːm ˈauto hɪn?
Ako dlho to trvá peši?
Wie weit ist es zu Fuß?
viː vait ɪst εs tsuː fuːs?
Dá sa tam dostať aj ináč?
Kann man dorthin auf einem anderen Weg kommen?
kan man ˈdɔrthɪn auf ˈainəm ˈandərən veːk ˈkɔmən?
Ako sa volá táto ulica?
Wie heißt diese Straße?
viː haist ˈdiːzə ˈʃtraːsə?
Môžete mi ukázať na mape, kde teraz sme?
Können Sie mir auf der Karte zeigen, wo wir jetzt sind?
ˈkœnən ziː miːɐ auf deːɐ ˈkartə ˈtsaignˌ voː viːɐ jεtst zɪnt?
Kde je najbližšia zastávka/stanica?
Wo ist die nächste Haltestelle?
voː ɪst diː ˈnεːçstə ˈhaltəʃtεlə?
Kde vystupujeme?
Wo steigen wir aus?
voː ˈʃtaign viːɐ aus?
Ako sa volá zastávka, na ktorej mám vystúpiť?
Wie heißt die Haltestelle, an der ich aussteigen soll?
viː haist diː ˈhaltəʃtεləˌ an deːɐ ɪç ˈausʃtaign zɔl?
Môžete mi povedať, kedy/kde mám vystúpiť?
Können Sie mir sagen, wann/wo ich aussteigen soll?
ˈkœnən ziː miːɐ ˈzaːgnˌ van/voː ɪç ˈausʃtaign zɔl?
Koľko je to odtiaľto/ešte zastávok?
Wie viele Haltestellen sind es noch?
viː ˈfiːlə ˈhaltəʃtεlən zɪnt εs nɔx?
Pôjdete štyri zastávky...
Sie fahren vier Stationen...
ziː ˈfaːrən fiːɐ ʃtaˈtsioːnən
Kde mám prestúpiť?
Wo soll ich umsteigen?
voː zɔl ɪç ˈʊmʃtaign?
Ako dlho trvá cesta do...?
Wie lange dauert die Fahrt nach...?
viː ˈlaŋə ˈdauɐt diː faːɐt naːx?