Nesúhlas, odmietnutie

Nesúhlas, odmietnutie

Ablehnung, Missbilligung
Nie.
Nein.
nain
Nie, ďakujem.
Nein, danke.
nainˌ ˈdaŋkə
Určite nie.
Bestimmt nicht.
bəˈʃtɪmt nɪçt
Ja nie.
Ich nicht.
ɪç nɪçt
Pre mňa nie.
Für mich nicht.
fyːɐ mɪç nɪçt
Ani nie.
Eigentlich nicht.
ˈaigntlɪç nɪçt
Nie tak celkom.
Nicht so ganz.
nɪçt zoː gants
Myslím, že nie.
Ich glaube nicht.
ɪç ˈglaubə nɪçt
Nemôžem s vami súhlasiť.
Ich bin nicht Ihrer Meinung.
ɪç bɪn nɪçt ˈiːrɐ ˈmainʊŋ
To nie je pravda.
Das stimmt nicht., Das ist nicht wahr.
das ʃtɪmt nɪçtˌ das ɪst nɪçt vaːɐ
Vôbec nie.
Gar nicht., Überhaupt nicht.
gaːɐ nɪçtˌ yːbɐˈhaupt nɪçt
V žiadnom prípade.
Auf keinen Fall.
auf ˈkainən fal
Nikdy!
Niemals!
ˈniːmaːls!
Ani zďaleka nie...
Längst nicht...
lεŋst nɪçt
Ani prinajmenšom.
Nicht im Geringsten.
nɪçt ɪm gəˈrɪŋstn
Rozhodne nie.
Keinesfalls.
ˈkainəsfals
No dovoľte!
Erlauben Sie mal!
εɐˈlaubn ziː maːl!
Čo si to dovoľujete?!
Was erlauben Sie sich?!
vas εɐˈlaubn ziː zɪç?!
Obávam sa, že nemáte pravdu.
Ich fürchte, Sie irren sich.
ɪç ˈfʏrçtəˌ ziː ˈɪrən zɪç
Musíte sa mýliť.
Sie irren sich wohl.
ziː ˈɪrən zɪç voːl
To musí byť omyl.
Das muss ein Irrtum sein.
das mʊs ain ˈɪrtuːm zain
Bohužiaľ, nemôžem...
Leider kann ich nicht...
ˈlaidɐ kan ɪç nɪçt
Rád by som, ale...
Ich würde gern, aber...
ɪç ˈvʏrdə ˈgεrnˌ ˈaːbɐ
Radšej by som ne...
Ich würde lieber nicht...
ɪç ˈvʏrdə ˈliːbɐ nɪçt
Musím odmietnuť.
Ich muss ablehnen.
ɪç mʊs ˈapleːnən
To nemôžem prijať.
Das kann ich nicht annehmen.
das kan ɪç nɪçt ˈanneːmən
Možno nabudúce.
Vielleicht nächstes Mal.
fiˈlaiçt ˈnεːçstəs maːl