Ideme na hokej

Ideme na hokej

Wir gehen zum Eishockey
Nechceš ísť na hokej?
Magst du zum Eishockey gehen?
maːkst duː tsʊm ˈaishɔke ˈgeːən?
Máš lístky?
Hast du Tickets?
hast duː ˈtɪkəts?
Mal si ich kúpiť v predpredaji.
Du hättest sie im Vorverkauf besorgen sollen.
duː ˈhεtəst ziː ɪm ˈfoːɐfεɐkauf bəˈzɔrgn ˈzɔlən
Kúpime si ich na štadióne.
Wir kaufen sie am Stadion.
viːɐ ˈkaufn ziː am ˈʃtaːdiɔn
Ako sa dostaneme k zimnému štadiónu?
Wie kommen wir zum Eisstadion?
viː ˈkɔmən viːɐ tsʊm ˈaisʃtaːdiɔn?
Kto hrá dnes večer?
Wer spielt heute Abend?
veːɐ ʃpiːlt ˈhɔytə ˈaːbnt?
Komu fandíš?
Wessen Fan bist du?
ˈvεsn fεn bɪst duː?
Budem fandiť hosťujúcemu tímu.
Ich werde den Gästen die Daumen drücken.
ɪç ˈveːɐdə deːn ˈgεstn diː ˈdaumən ˈdrʏkn
Dúfam, že nebude vypredané.
Hoffentlich sind die Tickets nicht ausverkauft.
ˈhɔfntlɪç zɪnt diː ˈtɪkəts nɪçt ˈausfεɐkauft
Dajte mi dva lístky za bránu.
Zwei Tickets hinter dem Tor, bitte.
tsvai ˈtɪkəts ˈhɪntɐ deːm toːɐˌ ˈbɪtə
Zápas sa začína o päť minút.
Das Spiel beginnt in fünf Minuten.
das ʃpiːl bəˈgɪnt ɪn fʏnf miˈnuːtn
Zápas sa už začal.
Das Spiel hat schon begonnen.
das ʃpiːl hat ʃoːn bəˈgɔnən
Aký je stav?
Wie steht's?
viː ˈʃteːəts?
Kto vedie?
Wer führt?
veːɐ fyːɐt?
Zatiaľ nepadol žiaden gól.
Bisher ist kein Tor gefallen.
bɪsˈheːɐ ɪst kain toːɐ gəˈfalən
Práve sme dostali gól.
Wir haben gerade ein Tor gegen uns bekommen.
viːɐ ˈhaːbn gəˈraːdə ain toːɐ ˈgeːgn ʊns bəˈkɔmən
Kto dal gól?
Wer hat das Tor geschossen?
veːɐ hat das toːɐ gəˈʃɔsn?
Po prvej tretine prehrávame o dva góly.
Nach dem ersten Drittel liegen wir mit zwei Toren zurück.
naːx deːm ˈeːɐstn ˈdrɪtl ˈliːgn viːɐ mɪt tsvai ˈtoːrən tsuˈrʏk
To bol skvelý zákrok!
Tolle Parade!
ˈtɔlə paˈraːdə!
Cez prestávku si môžeme dať pivo.
In der Pause können wir uns ein Bier kaufen.
ɪn deːɐ ˈpauzə ˈkœnən viːɐ ʊns ain biːɐ ˈkaufn
Dali sme gól v oslabení.
Wir haben während der Strafzeit ein Tor erzielt.
viːɐ ˈhaːbn ˈvεːrənt deːɐ ˈʃtraːftsait ain toːɐ εɐˈtsiːlt
Musíme viac povzbudzovať.
Wir müssen sie mehr anfeuern.
viːɐ ˈmʏsn ziː meːɐ ˈanfɔyɐn
Do toho!
Tempo, Tempo!
ˈtεmpoˌ ˈtεmpo!
Poďme!, To je ono!
Komm schon!, Gut gemacht!
kɔm ʃoːn!ˌ guːt gəˈmaxt!
Strieľaj!
Schieß!
ʃiːs!
Tak sme zasa prehrali.
So wir haben wieder verloren.
zoː viːɐ ˈhaːbn ˈviːdɐ fεɐˈloːrən
Nebol to veľmi zaujímavý zápas.
Dieses Spiel war nicht besonders interessant.
ˈdiːzəs ʃpiːl vaːɐ nɪçt bəˈzɔndɐs ɪntərεˈsant
ľadový hokej
s Eishockey
ˈaishɔke
(zimný) štadión
s Eisstadion
ˈaisʃtaːdiɔn
klzisko
e Eisbahn
ˈaisbaːn
mantinel
e Bande
ˈbandə
brána
s Tor
toːɐ
bránkovisko
r Torraum
ˈtoːɐraum
striedačka
e Auswechselbank
ˈausvεkslbaŋk
trestná lavica
e Strafbank
ˈʃtraːfbaŋk
hokejka
r (Eis)Hockeyschläger
(ais)ˈhɔkeʃlεːgɐ
puk
r Puck
pʊk
dres
r Dress
drεs
gól
s Tor
toːɐ
faul
s Foul
faul
vhadzovanie
s Bully
ˈbuli
remíza
s Unentschieden
ˈʊn|εntʃiːdn
tretina
s Drittel
ˈdrɪtl
prestávka
e Pause
ˈpauzə
rolba (na ľad)
e Eismaschine
ˈaismaʃiːnə