Bývanie

Bývanie

Wohnen
Kde bývate?
Wo wohnen Sie?
voː ˈvoːnən ziː?
Bývame v centre/na predmestí.
Wir wohnen im Zentrum/in der Vorstadt.
viːɐ ˈvoːnən ɪm ˈtsεntrʊm/ɪn deːɐ ˈfoːɐʃtat
Bývate v paneláku alebo v dome?
Wohnen Sie in einem Plattenbau oder einem Familienhaus?
ˈvoːnən ziː ɪn ˈainəm ˈplatnbau ˈoːdɐ ˈainəm faˈmiːliənhaus?
Bývate v nájomnom/obecnom byte?
Wohnen Sie in einer Mietwohnung/Gemeindewohnung?
ˈvoːnən ziː ɪn ˈainɐ ˈmiːtvoːnʊŋ/gəˈmaindəvoːnʊŋ?
Koľko izieb má váš dom/byt?
Wie viele Zimmer hat Ihr Haus/Ihre Wohnung?
viː ˈfiːlə ˈtsɪmɐ hat iːɐ haus/ˈiːrə ˈvoːnʊŋ?
Byt má tri izby a kuchyňu.
Die Wohnung hat drei Zimmer und eine Küche.
diː ˈvoːnʊŋ hat drai ˈtsɪmɐ ʊnt ˈainə ˈkʏçə
Bývame v dvojizbovom/v trojizbovom byte.
Wir wohnen in einer Zweizimmerwohnung/Dreizimmerwohnung.
viːɐ ˈvoːnən ɪn ˈainɐ tsvaiˈtsɪmɐvoːnʊŋ/ˈdraitsɪmɐvoːnʊŋ
Máte aj vlastnú garáž?
Haben Sie auch eine eigene Garage?
ˈhaːbn ziː aux ˈainə ˈaigənə gaˈraːʒə?
Akú máš adresu?
Wie ist deine Adresse?
viː ɪst ˈdainə aˈdrεsə?
Aká je sem adresa?
Wie ist die Adresse hier?
viː ɪst diː aˈdrεsə hiːɐ?
Na ktorom poschodí bývate?
In welchem Stock wohnen Sie?
ɪn ˈvεlçəm ʃtɔk ˈvoːnən ziː?
Bývame na prvom poschodí.
Wir wohnen im ersten Stock.
viːɐ ˈvoːnən ɪm ˈeːɐstn ʃtɔk
Ako dlho tu bývaš?
Wie lange wohnst du hier?
viː ˈlaŋə voːnst duː hiːɐ?
Bývam tu odmala/už 5 rokov.
Ich wohne hier von klein auf/seit 5 Jahren.
ɪç ˈvoːnə hiːɐ fɔn klain auf/zait fʏnf ˈjaːrən
Nedávno sme sa prisťahovali.
Wir sind vor kurzem eingezogen.
viːɐ zɪnt foːɐ ˈkʊrtsəm ˈaingətsoːgn
Bohužiaľ, zatiaľ nemáme vlastný byt.
Eine eigene Wohnung haben wir leider noch nicht.
ˈainə ˈaigənə ˈvoːnʊŋ ˈhaːbn viːɐ ˈlaidɐ nɔx nɪçt
Donedávna sme bývali v podnájme.
Bis vor kurzem haben wir zur Miete gewohnt.
bɪs foːɐ ˈkʊrtsəm ˈhaːbn viːɐ tsuːɐ ˈmiːtə gəˈvoːnt
Zdedil som byt po starých rodičoch.
Ich habe die Wohnung von meinen Großeltern geerbt.
ɪç ˈhaːbə diː ˈvoːnʊŋ fɔn ˈmainən ˈgroːsεltɐn gəˈ|εrpt
Vymenili sme ten byt (za väčší).
Wir haben die Wohnung (gegen eine größere) getauscht.
viːɐ ˈhaːbn diː ˈvoːnʊŋ (ˈgeːgn ˈainə ˈgrøːsəɐə) gəˈtauʃt
Garsónka je (pre trojčlennú rodinu) príliš malá.
Die Einzimmerwohnung ist (für eine dreiköpfige Familie) zu klein.
diː ainˈtsɪmɐvoːnʊŋ ɪst (fyːɐ ˈainə ˈdraikøːpfɪgə faˈmiːliə) tsuː klain
Dali sme si ten dom postaviť na kľúč.
Wir haben uns das Haus schlüsselfertig bauen lassen.
viːɐ ˈhaːbn ʊns das haus ˈʃlʏslfεrtɪç ˈbauən ˈlasn
Museli sme si zobrať hypotéku.
Wir haben eine Hypothek aufnehmen müssen.
viːɐ ˈhaːbn ˈainə hypoˈteːk ˈaufneːmən ˈmʏsn
Máte to tu veľmi pekné.
Es ist sehr schön hier.
εs ɪst zeːɐ ʃøːn hiːɐ
Máš tu pekný výhľad.
Du hast hier eine schöne Aussicht.
duː hast hiːɐ ˈainə ˈʃøːnə ˈauszɪçt
Váš nábytok sa mi veľmi páči.
Ihr Möbel gefällt mir sehr.
iːɐ ˈmøːbl gəˈfεlt miːɐ zeːɐ
Ulica je veľmi pokojná/rušná.
Die Straße ist sehr ruhig/verkehrsreich.
diː ˈʃtraːsə ɪst zeːɐ ˈruːɪç/fεɐˈkeːɐsraiç
Máme milých/nepríjemných susedov.
Unsere Nachbarn sind sehr nett/unangenehm.
ˈʊnzərə ˈnaxbaːɐn zɪnt zeːɐ nεt/ˈʊn|angəneːm
Škola aj obchody sú blízko.
Schule und Geschäfte sind in der Nähe.
ˈʃuːlə ʊnt gəˈʃεftə zɪnt ɪn deːɐ ˈnεːə
Máme dobré spojenie do centra (mesta).
Es gibt eine sehr gute Verbindung ins Zentrum.
εs gipt ˈainə zeːɐ ˈguːtə fεɐˈbɪndʊŋ ɪns ˈtsεntrʊm
Ako sa dostanem na najbližšiu zastávku smerom do centra?
Wie komme ich zu der nächsten Haltestelle Richtung (Stadt)Zentrum?
viː ˈkɔmə ɪç tsuː deːɐ ˈnεːçstn ˈhaltəʃtεlə ˈrɪçtʊŋ (ʃtat)ˈtsεntrʊm?
byt
e Wohnung
ˈvoːnʊŋ
garsónka
e Einzimmerwohnung
ainˈtsɪmɐvoːnʊŋ
jednoizbový byt
e Einzimmerwohnung
ainˈtsɪmɐvoːnʊŋ
dvojizbový byt
e Zweizimmerwohnung
tsvaiˈtsɪmɐvoːnʊŋ
trojizbový byt
e Dreizimmerwohnung
ˈdraitsɪmɐvoːnʊŋ
rodinný dom
s Einfamilienhaus
ˈainfamiːliənhaus
radový dom
s Reihenhaus
ˈraiənhaus
dvojdom
s Doppelhaus
ˈdɔplhaus
vila
e Villa
ˈvɪla
chata
e Hütte
ˈhʏtə
chalupa
s Ferienhaus
ˈfeːriənhaus
bungalov
r Bungalow
ˈbʊŋgalo
novostavba
r Neubau
ˈnɔybau
stará zástavba
r Altbau
ˈaltbau
prenajatý byt
e Mietwohnung
ˈmiːtvoːnʊŋ
panelák
r Plattenbau
ˈplatnbau

Interiér

Interieur
miestnosť
r Raum
raum
izba
s Zimmer
ˈtsɪmɐ
chodba
r Flur
fluːɐ
predsieň
r Vorraum, (ÖrD) s Vorzimmer
ˈfoːɐraumˌ ˈfoːɐtsɪmɐ
kuchyňa
e Küche
ˈkʏçə
kuchynský kút
e Kochnische
ˈkɔxnɪʃə
špajza
e Speisekammer
ˈʃpaizəkamɐ
jedáleň
s Esszimmer
ˈεstsɪmɐ
spálňa
s Schlafzimmer
ˈʃlaːftsɪmɐ
obývacia izba
s Wohnzimmer
ˈvoːntsɪmɐ
detská izba
s Kinderzimmer
ˈkindɐtsɪmɐ
pracovňa
s Arbeitszimmer, r Arbeitsraum
ˈarbaitstsɪmɐˌ ˈarbaitsraum
kúpeľňa
s Bad
baːt
záchod
e Toilette, s Klosett
toaˈlεtəˌ kloˈzεt
komora
e (Abstell)Kammer, r Abstellraum
(ˈapʃtεl)ˈkamɐˌ ˈapʃtεlraum
dielňa
e Werkstatt
ˈvεrkʃtat
schodisko
s Treppenhaus
ˈtrεpnhaus
schody
e Treppe
ˈtrεpə
terasa
e Terrasse
tεˈrasə
balkón
r Balkon
balˈkɔŋ
suterén
s Souterrain, s Untergeschoss
zutεˈrε̃ːˌ ˈʊntɐgəʃɔs
pivnica
r Keller, s Kellergeschoss
ˈkεlɐˌ ˈkεlɐgəʃɔs
garáž
e Garage
gaˈraːʒə
prízemie
s Erdgeschoss
ˈeːɐtgəʃɔs
poschodie
r Stock, s Stockwerk, e Etage
ʃtɔkˌ ˈʃtɔkvεrkˌ eˈtaːʒə
povala
r Dachboden
ˈdaxboːdn
strecha
s Dach
dax

Okolie domu

Umgebung des Hauses
kôlňa
r Schuppen
ˈʃʊpn
záhrada
r Garten
ˈgartn
záhon
s Beet
beːt
trávnik
r Rasen
ˈraːzn
altán
s Gartenhaus
ˈgartnhaus
pergola
e Pergola
ˈpεrgola
skleník
s Gewächshaus, s Glashaus
gəˈvεkshausˌ ˈglaːshaus
plot
r Zaun
tsaun
príjazdová cesta
r Zufahrtsweg
ˈtsuːfaːɐtsveːk