Poďakovanie a spokojnosť

Poďakovanie a spokojnosť

Dankesworte und Zufriedenheit
Vďaka!
Danke!
ˈdaŋkə!
Veľmi pekne ďakujem.
Vielen Dank., Danke schön.
ˈfiːlən daŋkˌ ˈdaŋkə ʃøːn
Ďakujem za všetko.
Danke für alles.
ˈdaŋkə fyːɐ ˈaləs
Cením si to.
Ich schätze es sehr.
ɪç ˈʃεtsə εs zeːɐ
Niet za čo.
Nichts zu danken., Keine Ursache.
nɪçts tsuː ˈdaŋknˌ ˈkainə ˈuːɐzaxə
Prosím. (na poďakovanie)
Bitte.
ˈbɪtə
Rado sa stalo.
Gern geschehen.
ˈgεrn gəˈʃeːən
To je od vás milé.
Das ist lieb von Ihnen.
das ɪst liːp fɔn ˈiːnən
To ste nemuseli...
Das war nicht nötig.
das vaːɐ nɪçt ˈnøːtɪç
Vopred ďakujem.
Danke im Voraus.
ˈdaŋkə ɪm foˈraus
Páči sa nám tu.
Wir sind hier zufrieden.
viːɐ zɪnt hiːɐ tsuˈfriːdn
Veľmi sa mi tu páčilo.
Es hat mir hier sehr gefallen.
εs hat miːɐ hiːɐ zeːɐ gəˈfalən
Odporučíme vás našim známym.
Wir empfehlen Sie weiter.
viːɐ εmˈpfeːlən ziː ˈvaitɐ
Nie sme veľmi spokojní so (službami)...
Wir sind mit (dem Service)... nicht ganz zufrieden.
viːɐ zɪnt mɪt (deːm ˈsœːɐvɪs) nɪçt gants tsuˈfriːdn
Naša izba sa nám nepáči.
Unser Zimmer gefällt uns nicht.
ˈʊnzɐ ˈtsɪmɐ gəˈfεlt ʊns nɪçt
Požadujeme zľavu.
Wir fordern Nachlass.
viːɐ ˈfɔrdɐn ˈnaːxlas
Chcem naspäť peniaze.
Ich möchte mein Geld zurück.
ɪç ˈmœçtə main gεlt tsuˈrʏk
Budeme sa sťažovať vedúcemu na...
Wir werden uns beim Chef wegen... beschweren.
viːɐ ˈveːɐdn ʊns baim ʃεf ˈveːgn... bəˈʃveːrən
Musím sa sťažovať.
Ich muss mich beschweren.
ɪç mʊs mɪç bəˈʃveːrən
Ak to nedáte do poriadku, pôjdeme inam.
Wenn Sie es nicht in Ordnung bringen, gehen wir woandershin.
vεn ziː εs nɪçt ɪn ˈɔrdnʊŋ ˈbrɪŋənˌ ˈgeːən viːɐ voˈ|andɐsˈhɪn