zvyšok

čoho the rest, (mat.) remainder of sth, (pozostatok) residue

Zvyšok urobíme nabudúce.
We'll do the rest next time.
wiːl dʊ ðə rεst nεkst taɪm
Zvyšok si nechajte.
Keep the rest.
kiːp ðə rεst
Našli zvyšky obhoreného vraku.
They found remains of a burnt wreckage.
ðeɪ faʊnd rɪˈmeɪnz əv ə bɜːnt ˈrεkɪdʒ
zvyšky
remains, remnants
rɪˈmeɪnzˌ ˈrεmnənts
bezo zvyšku (úplne)
completely, fully
kəmˈpliːtlɪˌ ˈfʊlɪ
po zvyšok života
for the rest/remainder of one's life
fə ðə rεst/rɪˈmeɪndə əv laɪf