buď

either

buď ... alebo
either ... or
ˈaɪðə ... ɔː
Buď bol opitý, alebo nadrogovaný.
He was either drunk or drugged.
hɪ wɒz ˈaɪðə drʌŋk ɔː drʌgd
Buď zavoláme, alebo pošleme mail.
We'll either call or send an e-mail.
wiːl ˈaɪðə kɔːl ɔː sεnd ən iːmeɪl
Buď teraz alebo nikdy.
(It's) Now or never.
(ɪts) naʊ ɔː ˈnεvə