celkom

quite, fairly, (pomerne) rather

Bolo to celkom dobré.
It was quite/fairly good.
ɪt wɒz kwaɪt/ˈfεəlɪ gʊd
Mám sa celkom dobre.
I am (doing) quite well.
aɪ əm (ˈduːɪŋ) kwaɪt wεl
Vyzerá celkom dobre.
He looks quite good.
hɪ lʊks kwaɪt gʊd
Celkom sa mi to páčilo.
I quite liked it.
aɪ kwaɪt laɪkt ɪt
Celkom sa zlepšila.
Overall she has improved.
ˌəʊvərˈɔːl ʃɪ hæz ɪmˈpruːvd
Je to celkom dobré auto.
It's quite a good car., Altogether, it's a good car.
ɪts kwaɪt ə gʊd kɑːˌˌɔːltəˈgεðəˌ ɪts ə gʊd kɑː
Vonku je celkom teplo.
It is quite warm outside.
ɪt ɪz kwaɪt wɔːmˌaʊtˈsaɪd
Poznám ju celkom dobre.
I know her quite well.
aɪ nəʊ hə kwaɪt wεl
Je celkom rozumný. (dá sa s ním hovoriť)
He's quite reasonable.
hiːz kwaɪt ˈriːzənəbl
nie tak celkom
not quite, not really
nɒt kwaɪtˌ nɒt ˈrɪəlɪ