alebo

or

buď ... alebo
either ... or
ˈaɪðə ... ɔː
teraz alebo nikdy
(it's) now or never
(ɪts) naʊ ɔː ˈnεvə
Dám si kávu alebo čaj.
I'll have either coffee or tea.
aɪl hæv ˈaɪðə ˈkɒfɪ ɔː tiː
Napíš alebo zavolaj.
Write or call.
raɪt ɔː kɔːl
alebo inak...
or else...
ɔː εls