ale

but, however, (jednako, na konci vety) though

Ale choď! (neveriaco)
Come on!
kʌm ɒn!
Ale, ale! (pozrime sa)
Well, well(, well)!
wεlˌ wεl(ˌ wεl)!
To je ale auto!
What a car!, That's some car!
wɒt ə kɑː!ˌ ðæts sʌm kɑː!
Ty ale vyzeráš!
What a sight you are!
wɒt ə saɪt juː ɑː!
Ale nie! (samozrejme nie)
Nah!, Of course not!
nɑː!ˌ əv kɔːs nɒt!
Ale nie! (sklamanie ap.)
Oh no!
əʊ nəʊ!
nielen..., ale aj
not only, ... but also
nɒt ˈəʊnlɪˌ ... bət ˈɔːlsəʊ